Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Sal, service og reiseliv

Er du serviceinnstilt og liker å hjelpe folk? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år på skule før du held fram som lærling i ei bedrift. Utdanninga fører fram til fagbrev. Du kan òg ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Me tilbyr:

Vg1 Service og samferdsel
Vg2 Salg, service og sikkerhet

På Bømlo vgs har me eit godt samarbeid med bedrifter og offentleg sektor. Dette gjev eit godt grunnlag for fagleg utvikling.

Søk skuleplass

Kvifor velje service og samferdsel?

Bømlo vgs er den einaste vidaregåande 
skulen i Sunnhordland som tilbyr utdanningsprogrammet Service og samferdsel. Du som vel dette programområdet bør m.a.:

  • lika å ha med andre menneske å gjera
  • vera høfleg og serviceinnstilt
  • kunna visa respekt for ulike kulturar og etiske normer
  • ha sans for planlegging og økonomiske samanhengar
Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Engelsk 3 2
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Felles programfag 17 17
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

Frå_messa1.jpg
Frå yrkesmessa på Stord.

Vg1 Service og samferdsel

Vg1 kan vera inngangen til yrke i ei rekkje servicebransjar, frå sal til transport. I desse bransjane vil kunnskap om lover og forskrifter og evne til analyse av kundebehov for å kunna foreslå løysingar vera viktig.
Service- og samferdsel er vekstnæringar med aukande konkurranse. Kvalifisert arbeidskraft vil vera ein viktig faktor for verksemder som ønskjer å hevda seg i denne konkurransen.

Bømlo vidaregåande skule har god kontakt med næringslivet i Bømlo og med bedrifter elles i Sunnhordland. Desse kan vera gode samarbeidspartnarar for ein del elevar t.d. når det gjeld val av prosjekt til fordjuping.

Felles programfag Timar
Drift og oppfølgjing 6
Kommunikasjon og service 5
Planlegging 6
  17

Andre året

Fra messa_2.jpg
Frå yrkesmessa på Stord.

Vg2 Salg, service og sikkerhet

Med dette vidaregåande kurset kan du søkja opplæring i bedrift innan:

  • Kontor- og administrasjonsfaget (fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeidar)
  • Salsfaget (fagbrev som salsmedarbeidar)
  • Tryggleiksfaget (fagbrev som vektar).

Du kan og søkja Vg 3 Påbygging og skaffa deg studiekompetanse til høgskule eller universitet.

Felles programfag Timar
Marknadsføring og sal 6
Økonomi og administrasjon 6
Tryggleik 5
  17

UT I LÆRE

Etter to år i skule kan du søka læreplass i godkjende lærebedrifter. Les meir om å bli lærling.