Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rådgjeving og karriere

Ikkje vent med å ta kontakt viss du treng hjelp. Du kan snakka med faglærar, kontaktlærar, rådgjevar/elevinspektør eller andre.

Rådgjevar

Karriere 

Du som elev kan få hjelp til å finna vegen vidare i utdanning og yrkesval.

Sosialpedagogisk

Viss du slit på skulen, med helsa di, eller har vanskar utanfor skulen som påverkar læringsarbeidet ditt, kan rådgjevar hjelpa deg med å finna gode løysingar

Elevinspektør

Elevinspektør si oppgåve er å ivareta elevane sine rettar på best mogeleg måte. 

Rådgjevar/elevinspektør samarbeider med:

  • Kontakt- og faglærarar
  • NAV
  • Helsesøster
  • Rådgjevarar ved ungdomsskulane
  • BUP
  • PPT/OT

I samband med utdanning/yrke har me mykje kontakt med universitet/høgskular, Lånekassen og opplæringskontora for yrkesfag.

Foreldre/føresette:

Rådgjevar/inspektør håpar at de tek kontakt med skulen så snart råd er viss det er noko me kan hjelpa til med. Samarbeid med heimen ser me på som viktig.

Rådgjevar
Profilbilde av Gunhild Walde Mikkelson

Gunhild Walde Mikkelson

Send e-post