Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

 Koronasmitte

Fredag kveld (23.10) kom det melding frå Koronasenteret om at ein av våre elevar var smitta av covid-19. I samarbeid med lege frå koronasenteret fekk ein kartlagt nærkontaktar. Nokre få elevar og ein lærar er sett i karantene. Smittesporing og definering av nærkontaktar som skal i heimekarantene er vurdert av kommuneoverlegen / koronasenteret og er i samsvar med gjeldande retningslinjer frå FHI. 

Korona - informasjon til føresette

Elevane det gjeld har ikkje vore på skulen denne veka. I denne situasjonen minner ein alle på dei generelle smittevernsråda, hald deg heime ved symptom, hald avstand og ha god handhygiene.

Elevundersøking

I veke 48 og 49 vert det gjennomført ei elevundersøking om læring og trivsel på skulen. Her finn du informasjon til elevar og til føresette om undersøkinga.

Tilrettelagt kroppsøvingsundervisning

Aktuelt

Amerikansk valvake

Amerikansk valvake

Kvelden tysdag 3. november var det valvake på skulen i samband med presidentvalet i USA. Elevane fekk servert eit variert program som inkluderte quiz, livestreaming frå nyhendekanalen CNN, filmframsyning og kostymekonkurranse. Eit høgdepunkt var utvilsamt servering av burgar frå matvogna The Strand.

Klart for ny TORO-dag

Klart for ny TORO-dag

Siste torsdag i oktober (29.10.) vert TORO-dagen arrangert. Denne dagen skal elevane utføra eit løna dagsverk for å skaffa pengar til drifta av Toro Babies Home i Uganda. Samstundes går den årvisse basaren av stabelen for pensjonistar og tilsette ved BØV.

Fleire saker