Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje studiespesialisering?

Dersom du likar å jobbe med teoretiske fag og vil ta høgare utdanning kan du velje studiespesialisering.

Om du veit kva for utdanning du vil ta seinare bør du undersøke om du må ha spesielle fag for å kvalifisere deg til studiet.

På vilbli.no og utdanning.no kan du lese meir om faga du kan velje mellom. 

Programområda våre

Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering. På Vg2 tilbyr vi desse programområda:

 • Realfag
 • Språk, samfunnsfag og økonomi

Du kan også lese meir om skolen sitt fagtilbod på vilbli.no

 

Søk skoleplass Nettundervisning i VLFK

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Målet med innføringsklassane er at det skal vere lettere å klare Vg1.  Då kan du enten gå til yrkesfag eller ta studiespesialiserande.

Dei faga du vil ha i innføringsklassen er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. 

Les meir på innføringsklassane si nettside.

International Baccalaureate

International Baccalaureate Diploma Programme er ei internasjonalt anerkjent vidaregåande utdanning, som du tar over to år på Vg2 og Vg3. Det er eit krevjande studieførebuande kurs og passar for målretta elevar som ønskjer ein internasjonal vidaregåande skole.

Les meir på IB-sidene våre

Filmar om skolen og fagval

Tre av elevane vår har laga ein liten film om skolen. Du kan sjå den her: https://www.facebook.com/watch/?v=387752301798298

Elevar som alt går på Katten finn filmar om programfag på Its learning - BKS Elever

Les meir på Vilbli.no Foreldremøteinformasjon

Fag og timetal

Første året

Stud.jpg
Mattebok_web.jpg

Vg1 studiespesialisering

I løpet av dei første vekene i skoleåret reiser alle Vg1-klassar på tur til Katteli for å bli betre kjent. (Avlyst i 2020 på grunn av koronasituasjonen).

På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Skolen tilbyr:

 • Spansk 2
 • Fransk 2
 • Tysk 2
 • Tysk 1 (for elevar som har hatt eit anna framandspråk enn tysk på ungdomstrinnet og vil bytte)
 • Tysk 1+2 (for elevar som ikkje har hatt noko framandspråk på ungdomstrinnet)

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2. 
Ver merksam på at 2. framandspråk som obligatorisk fellesfag ikkje kan erstattast med programfag framandspråk (som for eksempel tilbys som nettundervisning av Vestland fylkeskommune).

Læreplanar for vg1:

Dei som vurderer å gå på IB på Vg2 og Vg3 kan vurdere å heller søke på PreIB på Vg1. 
Du kan søke på både Pre-IB og vanleg vg1 på BKS. Då set du t.d. Pre-IB som ønskje 1 og ordinær studiespesialiserande vg1 som ønskje 2.  

            Les meir om Pre-IB og International Baccalaureate       

 

Andre året

Fysikkforsøk
Stud3.jpg
Stud4.jpg

På Katten kan du velje mellom vanleg Vg2 og IB. På vanleg Vg2 vel du fordjuping innan to fag frå same programområde. Det tredje fordjupingsfaget kan du velje frå andre programområde. 

Realfag:

Skolen tilbyr vanlegvis:

 • Matematikk 2P/R1/S1
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Teknologi- og forskningslære
 • Geofag 1

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Skolen tilbyr vanlegvis:

 • Historie og filosofi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi
 • Antikkens språk og kultur
 • Latin 1
 • Internasjonal engelsk
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Breddeidrett

Framandspråk 2

Alle elevar må ha eit framandspråk på Vg2, også dei som heldt fram med engelsk.

Skolen tilbyr vanlegvis:

 • Fransk 2
 • Spansk 2
 • Tysk 2
 • Tysk 1 (for elevar som har hatt eit anna framandspråk enn tysk på ungdomstrinnet og vil bytte)
 • Tysk 1+2 (for elevar som ikkje har hatt noko framandspråk på ungdomstrinnet)

            Læreplanar Vg2       

Informasjon om krav til fagsamansetning m.m. finn du på foreldremøteinformasjonssida. 

Informasjon frå foreldremøta

Tredje året

_MwF8942.jpg
_DSC6925.jpg

På Vg3 held du fram med to av programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. 

Realfag:

Skolen tilbyr vanlegvis:

 • Matematikk R2/S2
 • Fysikk
 • Kjemi 
 • Biologi 
 • Teknologi og forskningslære

Språk, samfunnsfag og økonomi:

Skolen tilbyr vanlegvis:

 • Historie og filosofi 
 • Politikk og menneskerettar
 • Sosialkunnskap
 • Antikkens språk og kultur
 • Latin
 • Psykologi 
 • Samfunnsfagleg engelsk / Engelskspråkleg litteratur og kultur
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi 
 • Tysk 1+2 (erstattar eit programfag for elevar som ikkje tok framandspråk på ungdomstrinnet).

 

Nettundervisning i regi av Vestland fylkeskommune

Skolen tilbyr nokre år andre programfag, for eksempel Geofag 1 eller framandspråk nivå 3 dersom  det er nok elevar som søker. Elevar kan også søke om å ta programfag som nettstudium i regi av Vestland fylkeskommune (atterhald om nok søkjarar til dei forskjellige faga) https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/nettundervisning/

 

Tips: Du kan få ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning ved å ta realfag eller framandspråk 2.

            Læreplanar Vg3        

Informasjon om krav til fagsamansetning m.m. finn du på foreldremøteinformasjonssida. 

Informasjon frå foreldremøta

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om opptakskrava som gjeld for dei ulike studia.

Søknadsfristar for høgare utdanning

15. april - vanleg søknadsfrist 
1. mars - for søkjarar utan generell studiekompetanse og dei som søkjer på grunnlag av utdanning frå eit anna land.

Samordna opptak Utdanning.no - Kva vil du bli?

Kontaktperson