Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fagtilbodet ved BKS Kyrre skoleåret 2022-2023

Skolen tilbyr opplæring innan studiespesialiserande programområde. På Vg2 og Vg3 tilbyr vi programfag innan samfunnsfag.

Det er tre ulike vegar til studiekompetanse.

90-timarsløpet

Det ordinære studieløpet vert tilpassa den enkelte elev sine behov, og tek vanlegvis meir enn tre år, hvis heile løpet gjerast på Kyrre.

Påbygg

For elevar som har fullført og bestått dei to første åra på yrkesfagleg studieretning og ønskjer å få studiekompetanse.

23/5-regelen

Vi tilbyr dei 6 studiekompetansefaga som krevast for denne kompetansen.

Les meir om ordninga og poengberekning på Samordna opptak sine nettsider.

Fagtilbod Kyrre 2022-2023 Læreplanar Vg1 Læreplanar Vg2 og Vg3 (klikk vidare på programområde)

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Norge. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du også informasjon om kva slags opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.

Søknadsfristar for høgare utdanning

15. april - vanleg søknadsfrist 1. mars - for søkjarar utan generell studiekompetanse og dei som søkjer på grunnlag av utdanning frå eit anna land.

Samordna opptak Utdanning.no - Kva vil du bli?