Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Avdeling Kyrre

Dette er eit individuelt tilpassa skoletilbod for unge med psykiske vanskar som treng å fullføre heile, eller delar av, vidaregåande opplæring. Omfanget kan variere frå 2 til 22 timar pr veke. Elevane kan oppnå studiekompetanse.

Avdeling Kyrre sitt tilbod

Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre, er eit skoletilbod for ungdom med psykiske vanskar (elevar som har ein behandlar i psykisk helsevern). Alle elevar skal sende inn ny behandlaruttale kvart år. Vi tilbyr plass til elevar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring. Her kan du fullføre fag du manglar frå vidaregåande opplæring, frå Vg1,Vg2 eller Vg3. Undervisninga definerast som spesialundervisning. Dette inneber at søknadsfristen til skolen er 1. februar. Du søkjer via Vigo. Velg Bergen katedralskole. Sjå under diverse aktuell info for rettleiing i søknadsprosessen.

KYRRE KONTOR ÅPNINGSTIDER:

  • Måndag-onsdag: 08:00-15:30
  • Torsdag: 08:00-15:30/13:30
  • Fredag: 08:00-15:00 

Tlf. 94 00 69 35.  E-post: post.kyrre@vlfk.no 

Elevtelefon (kun for elevar):  94 17 41 08.

Post/besøksadresse: Bergen katedralskole avd. Kyrre, Lars Hilles gate 20B, 5008 Bergen.

Klikk på lenka nedanfor for å lese meir om fag og timetal.

Praktisk informasjon for elevar Fag og timetal

Diverse aktuell info:

Søknadsfrist for Kyrre skole var 1. februar.

Har du spørsmål kring søknaden din, ta kontakt med inntakskontoret på Tlf. 51 20 07 17. Du vil få svar på søknaden din i byrjinga av juli.

Alle elevar må sende inn ny behandlaruttale for skuleåret  2021-22. (Kan ettersendast. Frist 1. april)

Kyrre vgs finn du også på SNAP: kyrrevgs, legg oss gjerne til.

Kjøkenet/kantina er stengt for mat, kaffe og te laging. Kjøleskapet og mikrobølgjeomn kan ein heller ikkje nytta seg av. Vi beklager dette.

I gangen o.l. er regelen at ein skal halde 1 meter avstand.

Undervisninga på Kyrre er rekna som spesialundervisning. Tilvising og samtykke må fyllast ut av alle som er elev på Kyrre skole. Vi kan også hjelpe til med dette – hugs å ta med deg MINID på skulen. Søk her om tilvising og samtykke

Elev PC 

Les meir om elev PC og IT tenester her

Lærebokutlån

Alle som skal låne lærebøker må ha nasjonalt lånekort. Elevar som ikkje har gått på vgs før, må også signere digital lånekontrakt. Les meir her 

Skoleskyss

Treng du drosje til og frå skulen finn du lenkje til søknadsskjema her

Kontaktinformasjon Sentralbord 94 00 6935