Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Avdeling Kyrre

Dette er eit individuelt tilpassa skoletilbod for unge med psykiske vanskar som treng å fullføre heile, eller delar av, vidaregåande opplæring. Omfanget kan variere frå 2 til 22 timar pr veke. Elevane kan oppnå studiekompetanse.

Avdeling Kyrre sitt tilbod

Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre, er eit skoletilbod for ungdom med psykiske vanskar (elevar som har ein behandlar i psykisk helsevern). Alle elevar skal sende inn ny behandlaruttale kvart år. Vi tilbyr plass til elevar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring. Her kan du fullføre fag du manglar frå vidaregåande opplæring, frå Vg1,Vg2 eller Vg3. Undervisninga definerast som spesialundervisning. Dette inneber at søknadsfristen til skolen er 1. februar. Du søkjer via Vigo. Velg Bergen katedralskole. Sjå under diverse aktuell info for rettleiing i søknadsprosessen.

KYRRE KONTOR ÅPNINGSTIDER:

  • Måndag-onsdag: 08:00-15:30
  • Torsdag: 08:00-15:30/13:30
  • Fredag: 08:00-15:00 

Tlf. 94 00 69 35.  E-post: post.kyrre@vlfk.no 

Elevtelefon (kun for elever):  94 17 41 08.

Post/besøksadresse: Bergen katedralskole avd. Kyrre, Lars Hilles gate 20B, 5008 Bergen.

Klikk på lenka nedanfor for å lese meir om fag og timetal.

Praktisk informasjon for elevar Fag og timetal

Diverse aktuell info:

Kyrre skole flyttar frå 20.01-22.01. Ver venleg å ta kontakt på e-post: post.kyrre@vlfk.no, eller på elev tlf. 94 17 41 08.

NB: Søknadsfrist for Kyrre skole er 1. februar.

Du søkjer via Vigo.no. Velg: Søknad og svar til skole/bedrift. Velg: Bergen katedralskole. Søknadskategori: Velg §625 Individuell behandling. (Noen må velge: Grunnskole.) Velg: Studiespesialisering: STUSP1. Velg: Kode STUSP10. (Avd. Kyrre)

Søk i Vigo Søkeprosess i Vigo (powerpoint)

 

Hugs ny behandlaruttale for skuleåret  2021-22. (Kan lastast opp i Vigo, eller ettersendast. Frist 1. april)

Kyrre vgs finn du også på SNAP: kyrrevgs, legg oss gjerne til.

Kjøkenet/kantina er stengt for mat, kaffe og te laging. Kjøleskapet og mikrobølgjeomn kan ein heller ikkje nytta seg av. Vi beklager dette.

I gangen o.l. er regelen at ein skal halde 1 meter avstand.

Undervisninga på Kyrre er rekna som spesialundervisning. Det betyr at alle nye elevar må fylle ut skjema om tilvisning til PPT samt samtykkeskjema så snart som mogleg trykk her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/hjelp-i-skulekvardagen/ppt/  Vi kan også hjelpe til med dette – hugs å ta med deg MINID på skulen.

Elev PC 

Les meir om elev PC og IT tenester her

Lærebokutlån

Alle som skal låne lærebøker må ha nasjonalt lånekort. Elevar som ikkje har gått på vgs før, må også signere digital lånekontrakt. Les meir her 

Skoleskyss

Treng du drosje til og frå skulen finn du lenkje til søknadsskjema her:

https://www.skyss.no/globalassets/skoleskyss/legeerklaring-ved-skoleskyss.pdf 

Kontaktinformasjon Sentralbord 55 33 82 60