Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Avdeling Kyrre

Dette er eit individuelt tilpassa skoletilbod for unge med psykiske vanskar som treng å fullføre heile, eller delar av, vidaregåande opplæring. Omfanget kan variere frå 2 til 22 timar pr veke. Elevane kan oppnå studiekompetanse.

Avdeling Kyrre sitt tilbod

Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre, er eit skoletilbod for ungdom med psykiske vanskar (elevar som har ein behandlar i psykisk helsevern). Alle elevar skal sende inn ny behandlaruttale kvart år. Vi tilbyr plass til elevar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring. Her kan du fullføre fag du manglar frå vidaregåande opplæring, frå Vg1,Vg2 eller Vg3.Undervisninga definerast som spesialundervisning. Dette inneber at søknadsfristen til skolen er 1. februar. Du søkjer via Vigo. Velg Bergen katedralskole.  Vi held til i ein eigen bygning i Øvregaten 29. I løpet av hausten 2020 flytter vi inn i nye lokale i Aasegården vis a vis Bygarasjen. 

Tlf. 55 33 82 64, E-post: post.kyrre@vlfk.no

Skolens mobil: 94 17 41 08

Postadresse: Bergen katedralskole avd. Kyrre, Postboks 4030 Sandviken, 5835 Bergen.

Klikk på lenka nedanfor for å lese meir om fag og timetal.

Praktisk informasjon for elevar Fag og timetal

Velkomen til nytt skuleår!

Vi startar opp i veke 34 etter følgjande plan:

Måndag 17.08 – oppstart nye elevar. Du vil få ein SMS fredag 14.08., når du skal møte.

Tysdag 18.08 – oppstart gamle elevar. Du vil få ein SMS fredag 14.08., når du skal møte.

Onsdag, torsdag og fredag – du får info om dette når du er på skulen.

Husk signert lånekontrakt, ta med kvittering og nasjonalt lånekort.

Skulen har sendt brev om oppstarten til alle elevar. Sjekk at namnet ditt står på postkassa. Gje oss ein tilbakemelding, dersom du ikkje har fått brevet innan 13.08.

Smitteverntiltak:

Det er gult trafikklys. Det inneber at du må sprite deg kvar gong du kjem inn på skulen. Du må også tørke av pulten og stolen din (papir med litt sprit på) både før og etter undervisninga.

Kjøkenet/kantina er stengt for mat, kaffe og te laging. Kjøleskapet og mikrobølgjeomn kan ein heller ikkje nytta seg av. Vi beklager dette.

I gangen o.l. er regelen at ein skal halde 1 meter avstand.

Undervisninga på Kyrre er rekna som spesialundervisning. Det betyr at alle nye elevar må fylle ut skjema om tilvisning til PPT samt samtykkeskjema så snart som mogleg trykk her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/hjelp-i-skulekvardagen/ppt/  Vi kan også hjelpe til med dette – hugs å ta med deg MINID på skulen.

Vi gler oss til skulestart. Velkomen!

Helsing alle oss på Kyrre :)

Lærebokutlån

Alle som skal låne lærebøker må ha nasjonalt lånekort. Elevar som ikkje har gått på vgs før, må også signere digital lånekontrakt. Les meir her 

Skoleskyss

Treng du drosje til og frå skulen finn du lenkje til søknadsskjema her:

https://www.skyss.no/globalassets/skoleskyss/legeerklaring-ved-skoleskyss.pdf 

-------------------

Har du søkt skoleplass for hausten 2020, og har spørsmål kring søknaden din, ta kontakt med inntakskontoret på tlf. 51 20 71 10. (Gjeld berre nye elevar.)

 

Kontaktinformasjon Sentralbord 55 33 82 60