Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Avdeling Kyrre

Dette er eit individuelt tilpassa skoletilbod for unge med psykiske vanskar som treng å fullføre heile, eller delar av, vidaregåande opplæring. Omfanget kan variere frå 2 til 22 timar pr veke. Elevane kan oppnå studiekompetanse.

Avdeling Kyrre sitt tilbod

Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre, er eit skoletilbod for ungdom med psykiske vanskar (elevar som har ein behandlar i psykisk helsevern).Alle elevar skal sende inn ny behandlaruttale kvart år.

Vi tilbyr plass til elevar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring. Her kan du fullføre fag du manglar frå vidaregåande opplæring, frå Vg1,Vg2 eller Vg3.

Undervisninga definerast som spesialundervisning. Dette inneber at søknadsfristen til skolen er 1. februar. Du søkjer via Vigo. Velg Bergen katedralskole. Sjå under diverse aktuell info for rettleiing i søknadsprosessen.

KYRRE KONTOR ÅPNINGSTIDER:

  • Måndag-onsdag: 08:00-15:30
  • Torsdag: 08:00-15:30/13:30
  • Fredag: 08:00-15:00 

Tlf. 94 00 69 35.  E-post: post.kyrre@vlfk.no 

Elevtelefon (kun for elevar):  94 17 41 08.

Post/besøksadresse: Bergen katedralskole avd. Kyrre, Lars Hilles gate 20B, 5008 Bergen.

Kantinen på Kyrre

Klikk på lenka nedanfor for å lese meir om fag og timetal.

Fag og timetal

Aktuell info skuleåret 2021-22

Søknad om fritak

Når det gjeld søknader til skulen om diverse fritak, søkjer du no sjølv på Visma InSchool (VIS), som er Vestland fylkeskommune sitt nye skuleadministrative system. Logg deg inn i VIS

Lånekassen: Når du søkjer: Velg nei til Vigo og velg Bergen katedralskole avd. Kyrre på skulenamn. (Då vil søknaden din kome til Kyrre.)

Kyrre på sosiale media

Kyrre vgs finn du også på SNAP: kyrrevgs, legg oss gjerne til.

Undervisninga

Undervisninga på Kyrre er rekna som spesialundervisning. Tilvising og samtykke må fyllast ut av alle som er elev på Kyrre skole. Vi kan også hjelpe til med dette – hugs å ta med deg MINID på skulen. Søk om tilvising og samtykke

Elev PC 

Les meir om elev PC og IT tenester 

Lærebokutlån

Alle som skal låne lærebøker må ha nasjonalt lånekort. Elevar som ikkje har gått på vgs før, må også signere digital lånekontrakt. Les meir  

Skoleskyss

Treng du drosje til og frå skulen finn du lenkje til søknadsskjema her

Kontaktinformasjon Sentralbord 94 00 6935