Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiekompetansefag

Vi tilbyr opplæring i de seks studiekompetansefagene du trenger for å oppnå generell studiekompetanse som voksen.
  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Historie
  • Samfunnsfag

Fagene dekker krav til å få generell studiekompetanse som voksen, eller etter etter 23/5-regelen. Du kan søke opplæring i ett eller flere fag.

Nederst på siden finner du årsplanene for de ulike fagene.

Her finner du skolerute og timeplan for skoleåret 2020/2021.

Vi prioriterer søkere med voksenrett ved inntak, men alle kan søke.

Undervisning og læremiddel er gratis for alle som får plass. 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å forbedre karakterer i fag du tidligere har bestått, enten som elev eller privatist. 

Nå kan du søke på fagene som starter i j august 2021.

Her kan du lese mer om fagtilbudet i 2021.

Kvinne foran pc. Foto.

Studiekompetanse for voksne

Du kan få generell studiekompetanse etter 23/5-regelen hvis du oppfyller disse kravene:

Du:

  • er 23 år eller eldre det året du søker
  • kan dokumentere fem års utdanning, militærtjeneste, omsorg for barn og/eller arbeidspraksis
  • har bestått de seks studiekompetansefagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag)

Fagene du trenger

Fag Årstrinn/koder Årstimer Uketimer hos VO
Norsk NOR1211 393 8

Norsk for minoritetsspråklige

NOR1401-M1 (M1 - minoritetsspråklige 1. år)  113 8

Norsk for minoritetsspråklige

NOR1405 (M2 - minoritetsspråklige 2. år) 168 9
Engelsk ENG1007 140  4
Matematikk 1P MAT1019 140 6
Matematikk 2P MAT1015 84
Matematikk 2P-Y (halvårskurs vår) MAT1005 140 6
Naturfag NAT1007 140 
Naturfag påbygg (halvårskurs høst) NAT1003 84 6
Samfunnskunnskap SAK1001 84 
Historie påbygg HIS1003 140