Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Avbrudd i opplæringen

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra opplæringen. Velger du å avbryte skolegangen i ett eller flere fag er det viktig at du tar kontakt med rådgiver så snart som mulig for ikke å miste opplæringsretten din.

Dersom du har fått terminkarakter i et fag, og deretter velger å avbryte skolegangen, har du brukt opp retten til å få opplæring i faget. Derfor er det viktig at du så snart som mulig kontakter rådgiver slik at avbruddsdato blir korrekt.

I et ordinært skoleår bør du melde fra før 1. november dersom du har bestemt deg for å avbryte opplæringen i ett eller flere fag.

Vi gir ikke permisjoner i kortere perioder i forbindelse med ferier og lignende. Slikt fravær må du avtale med dine faglærere. Med stort fravær gjennom skoleåret kan grunnlaget for vurdering falle bort, og du kan da miste skoleplass i faget.

Skal du ha fødselspermisjon eller blir borte i en lengre periode grunnet sykdom må du ta kontakt med rådgiver for å legge en plan for videre skolegang.