Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Våre kurs for minoritetsspråklige deltakere

Kvinne foran PC (minspr).jpg

For elever med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr vi videregående utdanning som fører frem til generell studiekompetanse. Det tar to år å fullføre kurset dersom du trenger alle seks fagene. Opplæringen er gratis, og man kan få støtte i Lånekassen dersom man har en studiebelastning på mer enn 50 prosent.

Alle minoritetsspråklige søkere må gjennomføre en innplasseringstest i norsk før de får tilbud om skoleplass. Når vi har behandlet søknaden din vil du få et brev der det står når du skal komme og gjennomføre testen.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr kurs i grunnleggende norsk.

NB! Du må kunne dokumentere engelskkunnskaper på nivå med fem års opplæring (ca B1) for å ha rett på videregående opplæring. 

Våre kurs for minoritetsspråklige deltakere:

2-årskurs: For elever som oppnår godt nivå på innplasseringstesten i norsk (ca. B1)

Opplæringen går over to år med utvidet timetall i norsk. Kurset starter på høsten (i august) og du kan velge om du vil ha undervisning på dag eller kveld.

Slik er kurset bygd opp:

  • Første år (M1): Første år har du fagene norsk, matematikk 1P, samfunnskunnskap og engelsk.
  • Andre år (M2): Andre år har du fagene norsk, matematikk 2P, naturfag og historie.


Intensivkurs for søkere med godkjent høyere utdanning fra utlandet:

Søkere med godkjent høyere utdanning fra utlandet behøver ofte kun engelsk og norsk for å få generell studiekompetanse i Norge. 

Slik er kursene organisert:

  • Kurs i engelsk: Oppstart august 2020. 6 undervisningstimer fordelt på 2 kvelder/dager pr. uke. Varighet: 12 måneder.
    • Oppstart januar 2021 (med forbehold om endringer): 8 undervisningstimer fordelt på 3 kvelder pr. uke. Varighet: 6 måneder.
  • Intensivkurs i norsk: Oppstart august. 10 undervisningstimer fordelt på 3 kvelder pr. uke. Varighet: 12 måneder. 
Søk skoleplass

Innplasseringstesten

Alle minoritetsspråklige elever må gjennomføre en innplasseringstest i norsk før de får plass, også de som kun søker intensivkurs i engelsk. Når vi har behandlet søknaden din, vil du få et brev der det står når du skal komme og gjennomføre testen.

Testen består av fire deler:

  • Lesing - Du skal lese tekster og svare på spørsmål
  • Lytting - Du får opplest tekster og skal svare på spørsmål
  • Grammatikk - Du skal avgjøre hvilke setninger som er grammatisk riktige
  • Skriving - Du skal skrive en tekst innen et gitt tema

Vi prioriterer søkere med voksenrett, men alle kan søke.

Oppstart av alle kurs er med forbehold av tilstrekkelig antall søkere og godkjenning fra Hordaland Fylkeskommune.

Ønsker du yrkeskompetanse?

Ta kontakt med voksenopplæringen ved Åsane videregående skole dersom du ønsker opplæring som fører til fagbrev eller yrkeskompetanse.