Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Våre fag for minoritetsspråklige deltakere

Kvinne foran PC (minspr).jpg

For elever med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr vi videregående utdanning som fører frem til generell studiekompetanse. Det tar to år å fullføre kurset dersom du trenger alle seks fagene. Opplæringen er gratis, og man kan få støtte i Lånekassen.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr kurs i grunnleggende norsk.

NB! Du må kunne dokumentere engelskkunnskaper på nivå med fem års opplæring (ca B1) for å ha rett på videregående opplæring. 

Våre fagtilbud for minoritetsspråklige deltakere:

2-årskurs: Vi anbefaler at du har norskkunskaper på ca. nivå B1 før du begynner på 2-årskurs. 

Opplæringen går over to år. Undervisningen starter i august og du kan velge om du vil ha undervisning på dag eller kveld.

Slik er utdanningsløpet bygd opp:

  • Første år (M1): Første år har du fagene norsk, matematikk 1P, samfunnskunnskap og engelsk.
  • Andre år (M2): Andre år har du fagene norsk, matematikk 2P, naturfag og historie.


Intensivkurs for søkere med godkjent høyere utdanning fra utlandet:

Søkere med godkjent høyere utdanning fra utlandet behøver ofte kun engelsk og norsk for å få generell studiekompetanse i Norge. 

Slik er kursene organisert:

  • Kurs i engelsk: 6 undervisningstimer fordelt på 2 kvelder/dager pr. uke. Varighet: 12 måneder, eller 8 undervisningstimer fordelt på 3 kvelder pr. uke. Varighet: 6 måneder (NB! Få plasser).
  • Intensivkurs i norsk: 10 undervisningstimer fordelt på 3 kvelder pr. uke. Varighet: 12 måneder. 

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om søking og oppstart. 

Studieveiledning Søk skoleplass via VIGO

Vi prioriterer søkere med voksenrett, men alle kan søke. 

Oppstart av alle kurs er med forbehold om tilstrekkelig antall søkere og godkjenning fra Vestland Fylkeskommune.