Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Klage på karakterer

Du kan klage på karakter på skriftlig eksamen og standpunktkarakterer. Du kan ikke klage på karakter på muntlig eksamen, men du kan klage på formelle feil som kan ha påvirket utfallet.

Bruk skjemaet under dersom du har bestemt deg for å klage. Det blir ikke en ny vurdering av besvarelsen, bare om vurderingen er urimelig eller ikke. Klagen kan resultere i medhold og heving av karakter, men det kan også føre til at karakteren blir satt ned. Det vil derfor være en fordel om du snakker med faglærer før du bestemmer deg for å klage. Det er ikke klagemulighet på resultatet av en klage.

Klage på standpunktkarakter

Skal du klage på standpunktkarakterer gitt høsten 2019 skal du ikke benytte skjema under - du sender da en e-post til avdelingsleder ved VO, Sigrid Sve Låstad: sigrid.lastad@hfk.no. Klagen må begrunnes.

Klagefristen er 10 dager etter at karakterene er offentligjort på Skolearena.

Klage på skriftlig eksamen høsten 2019:

Fellessensuren på skriftlig eksamen høsten 2019 faller 3. januar 2020. Karakteren blir offentliggjort mandag 6. januar.

Klagefrist: Torsdag 16. januar kl. 12.00. Klagene behandles innen 12. mars.

Skal du klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen benytter du skjema under:

Klage på karakter

Ved klage på karakterer gitt vårsemesteret 2020: Du må sende inn alle papirer til Samordna opptak/høyskolen/universitet innen fristen med merknad om at du har klaget på karakterer. Et nytt kompetansebevis må ettersendes innen frister gitt av Samordna opptak.