Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fritak fra sidemål ved Senter for voksenopplæring

Enkelte deltakere kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Deltakere som oppfyller kravene kan søke om fritak i søknadsskjemaet lenger ned på siden. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Personer som kan få fritak i sidemål:

  • De som har fått særskilt språkopplæring på ungdoms- eller videregående skole.
  • De som har hatt fritak for vurdering i skriftlig sidemål på ungdomsskolen.
  • De som ikke har gjennomført norsk ungdomsskole.
  • De som på grunn av diagnostisert sykdom, skade eller dysfunksjon har problem med å greie begge målformene.
  • De som fylte vilkårene for fritak i grunnskolen, men som på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil ikke fikk fritak likevel.
  • Minoritetsspråklige deltakere i M1- og M2-klasser får automatisk fritak. Disse deltakerne trenger ikke sende inn søknad.

Les mer i §4-15 i forskrift til opplæringslova

NB! De som får fritak må likevel følge alle undervisningstimene i faget og besvare alle skriftlige prøver på sitt hovedmål. På kompetansebeviset vil det da stå "Deltatt/Delteke" i karakterrubrikken. Du kan ikke bli trukket ut til skriftlig eksamen i sidemål.

Søk om fritak fra norsk sidemål

 

Ta kontakt med Voksenopplæringen dersom du har spørsmål.

Kontakt Voksenopplæringen