Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fagtilbudet ved Senter for voksenopplæring

Fagtilbud vår 2018.jpg

Er du voksen og mangler generell studiekompetanse? Dersom du ikke har videregående fra før kan du ha rett på gratis opplæring.

1. april var søknadsfrist for fagene som starter i august. Du kan fortsatt sende inn søknad, men vi kan dessverre ikke garantere at søknader som kommer etter fristen blir behandlet. Det er også mulig å søke på fagene som starter i januar 2020. Se lenger ned på siden for hvilke fag som starter i januar (søknadsfrist 1. november).

Studiekompetansefag høsten 2019

I august starter vi opp med følgende fag for ordinære klasser på dagtid (alle fag er helårskurs på dagtid):

 • Norsk
 • Matematikk 1P og 2P
 • Naturfag
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Historie

Ordinære klasser får også tilbud om følgende fag på kveldstid:

 • Norsk
 • Matematikk 1P og 2P 
 • Naturfag
 • Engelsk (halvårskurs våren 2020)
 • Historie (halvårskurs høsten 2019)

I år tilbyr vi allmennfag påbygg for dere som har gått to år på yrkesfag, eller som har tatt fagbrev som en del av ungdomsretten etter 2014:

 • Norsk (helårskurs)
 • Naturfag påbygg (halvårskurs høsten 2019)
 • Matematikk 2P-Y (halvårskus våren 2020)
 • Historie påbygg (halvårskurs høsten 2019)

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å forbedre karakterer i fag du tidligere har fått karakter i, enten som elev eller privatist.

Intensivkurs i norsk

For minoritetsspråklige søkere tilbyr vi et intensivkurs i norsk fra august, som går over ett år. Undervisningen foregår på kveldstid. Dette er et fag som er beregnet på søkere med godkjent høyere utdanning fra utlandet. For å søke om skoleplass logger man inn med MinID.

Her kan du lese mer om våre kurs for minoritetsspråklige deltakere.

Søk skoleplass

 

Fag som starter opp i januar 2020:

Ordinære grupper (deltakere med norsk morsmål eller lang botid i Norge):

 • Norsk (helårskurs - avsluttes desember 2020)
 • Samfunnsfag (halvårskurs - avsluttes juni 2020)
 • Historie (halvårskurs - avsluttes juni 2020)

Undervisning kun på dagtid.

Minoritetsspråklige deltakere:

 • Intensivkurs i engelsk: 6 undervisningstimer fordelt på to kvelder i uken. Varighet: 6 måneder. 

All undervisning finner sted ved Senter for voksenopplæring, Bergen Katedralskole, i Kalfarveien 2.

Studieveiledning

Er du usikker på hvilke fag du mangler for å få generell studiekompetanse? Våre rådgivere kan hjelpe deg med å finne ut hva du trenger for å oppnå generell studiekompetanse eller annen sluttkompetanse.

Bestill time hos rådgiver

 

Generell studiekompetanse

Som voksen trenger du fem år med praksis og de seks studiekompetansefagene for å kunne søke deg inn på høyskoler og universitet. Mer informasjon om 23/5-regelen finner du hos Samordna opptak.

Voksenrett

Voksne har lovfestet rett til gratis videregående opplæring, studieveiledning og realkompetansevurdering. Her kan du lese mer om voksenrett.