Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Eksamen, prøver og karakterer

Skriftlig eksamen våren 2021 

Trekk til skriftlig eksamen offentliggjøres onsdag 12. mai klokken 09.00. Liste med navn på deltakere som trekkes ut til eksamen henges i kantinen, og legges ut på It's learning ("BKV alle elever").

Dato

Fag

Aktivitet

Onsdag 19. mai

Matematikk 2P MAT1015

5 timers eksamen

Onsdag 19. mai

Matematikk 2P-Y MAT1005

5 timers eksamen

Fredag 22. mai

Matematikk 1P MAT1011

5 timers eksamen

Torsdag 20. mai

Norsk sidemål NOR1212

5 timers eksamen

Torsdag 20. mai

Norsk, kort botid NOR1405

Forberedelsesdag

Fredag 21. mai

Norsk, kort botid NOR1405

5 timers eksamen

Fredag 21. mai

Norsk NOR1211

5 timers eksamen

Onsdag 26. mai

Matematikk 1P MAT1011

 

Torsdag 27. mai

Engelsk ENG1002 og ENG1003

Forberedelsesdag

Fredag 28. mai

Engelsk ENG1002 og ENG1003

5 timers eksamen

Fellessensur 16 til 18. juni

Muntlig eksamen våren 2021

Datoene for muntlig eksamen blir lagt ut så snart de er avgjort.

Eksamen - generell informasjon:

 • Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål NOR1211/NOR1405 (norsk som andrespråk).
 • Alle andre fag er trekkfag. Det vil si at elevene kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.
 • Husk at selv om du blir trukket ut til skriftlig eksamen i flere fag enn norsk, så kan du også bli trukket ut til muntlig eksamen.
 • Eksamen for deltakere som starter i august er mai/juni. Eksamen for deltakere som starter i januar er november/desember.

På eksamensdagen (skriftlig):

 • Under eksamen har du ikke tilgang til internett. Det du skal ha med deg må derfor lagres på en PC eller på minnepenn.
 • Du må møte senest kl. 08.30 på oppgitt eksamensrom. Orienter deg på forhånd hvilket rom du skal sitte på. Liste over eksamensrom blir offentliggjort når vi nærmer oss eksamen.
 • OBS! Du må på forhånd sjekke om din PC er inne i nettverket på skolen. Skal du bruke PC skal denne startes opp snarest.
 • Finn din plass i lokalet. Det er lagt ut navnelapper på plassene.
 • Du skal logge på en eksamenskonto. Se informasjon om digital innlevering på It's learning (BKV alle elever, du finner det under "Ressurser") .
 • Brukernavn og passord står på navnelappen du får utlevert på eksamensdagen.
 • Ta hensyn til dine medelever. Lag minst mulig støy og uro.
 • Du får ikke lov reise deg fra arbeidsplassen uten tillatelse fra eksamensvakt. Ved innlevering skal vakt kontaktes og du må ikke forlate eksamenslokalet før vakt gir klarsignal.
 • Er du syk på eksamen må du straks gi beskjed til VO-kontoret (55 33 82 40) eller sende oss en e-post (vo.bks@vlfk.no). Sykemelding må leveres så snart som mulig. Mottar vi sykemelding får du ta eksamen på nytt til våren (mai/juni)
 • De som kommer opp i fag med forberedelsesdag (norsk som andrespråk og engelsk) må hente forberedelseshefte på VO-kontoret den datoen som er oppgitt i oversikten eller laste det ned fra Utdanningsdirektoratet.
 • Se også fullstendig eksamensreglement.

Heldagsprøver på Voksenopplæringen

 • Oversikt over heldagsprøver finner du på Its learning; "BKV alle elever".
 • Heldagsprøvene starter kl. 08.30.
 • Prøvetid er 5 timer. (De som har fått innvilget lengre tid får bruke opptil 6 timer.)
 • Hjelpemidler på prøvene bestemmes av faglærer.

Karakterer

Det skal gis en terminkarakter og en standpunktkarakter i alle fagene (tre karakterer i norsk, hovedmål, sidemål og muntlig). Terminkarakteren gis ca. midt i kurset og standpunktkarakteren ved skoleårets slutt. Det er bare standpunktkarakteren som kommer på kompetansebeviset. I tillegg kan du komme opp til eksamen. Den karakteren du får der kommer også på kompetansebeviset.

Om å klage på karakterene

Du kan klage på standpunktkarakterene og eksamenskarakterene. Terminkarakterene kan du ikke klage på. Spør lærer om vurderingsgrunnlaget dersom du er i tvil på karakteren.

Les mer og send inn klage