Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skolerute, timeplan og foreldreinformasjon

 

Informasjon frå foreldremøta

 

 

Skolerute 2019-2020

Vinter og vår 2020

Måndag 6. januar - første skoledag etter juleferien
Fredag 31. januar - planleggingsdag (elevfri)

Fredag 21. februar - siste skoledag før vinterferien

Måndag 2. mars - første skoledag etter vinterferien

Fredag 3. april - siste skoledag før påskeferien
Tysdag 14. april - første skoledag etter påskeferien

Fredag 1. mai - offentleg fridag
Torsdag 21. mai - offentleg fridag (Kr. Himmelfartsdag)

Måndag 1. juni - offentleg fridag (2. pinsedag)
Fredag 19. juni - siste skoledag før sommarferien

 

Timeplan

Skolen sin timeplan blir stadig oppdatert. Oppdatert timeplan ligg på WebUntis. 

Timeplan - vel Bergen Katedralskole i feltet for skolenamn

Klikk på "Timeplan" når du kjem inn og vel det som er aktuelt. t.d. "Klasse". Klikk deretter på klasse og vel rett klasse i nedtrekksmenyen. Her finn du både tidspunkt, klasserom og lærar.

Timeplan-app kan også lastast ned for både Android og iPhone/iPad. Søk på "Untis".

For elevar på vaksenopplæringa (VO):

Elevar på vaksenopplæringa vel klassar som heiter VOD.. eller VOK.. (VOD-klassar har undervisning på dagtid, VOK-klassar på kveldstid). VOK-klassar har ikkje undervisning eller prøvar på fredagar. Vaksenopplæringselevar som har søkt alle seks faga kan rekne med fire fulle undervisningsdagar måndag-torsdag, i tillegg til enkelte heildagsprøvar på fredagar. 

Organisering av den vanlege skoledagen:

  • Kyrre har sin eiga organisering og følgjer altså ikkje denne planen.
  • Vaksenopplæringa sine kveldstimer finn du i timeplanen.
  • Blokkdagar og andre ting kan endre oppsettet av enkelte skoledagar. Følg med på It's learning. Hugs å sjekke at du har rett dato, spesielt for fredagstimeplanen.
  • Feriar og planleggingsdagar finn du også på skoleruta til venstre.

Skoledagen på BKS