Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Aktuelle nettstader for deg som er ung og undrande

ung.no

Ung.no er oppslagsverket for deg som er ung. Her får du svar på det du lurar på.
Nettstaden er drifta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rådet for psykisk helse

Rådet for psykisk helse er ein humanitær organisasjon som arbeider for å skape
eit best mogleg liv for barn og vaksne med psykiske lidingar

Skeiv ungdom

Skeiv ungdom jobbar for unge lesbiske, homofile, bilfile og transpersonar sine
rettar og levekår.

nullmobbing.no Nullmobbing.no - Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettar.
NOKBergen.png

 

NOK Bergen er eit tverrfaglet, gratis og lavterskel hjleptilbod til utsette for seksuell overgrep og feira pårørande. 

Helsebiblioteket Logo

 

Pasientinformasjon fra Helsebiblioteket. Reklamefritt.