Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Minoritetsrådgjevar

Jeg heter Emilie Joner-Andbo og er IMDis minoritetsrådgiver ved Bergen Katedralskole.

Jeg holder til på rom: H116 (I Harry-Potter-gangen)

Minoritetsrådgjevar
Profilbilde av Emilie Joner-Andbo
Emilie Joner-Andbo
Send e-post
41375203

Ellers når du meg på også på Snapchat som Minokatten og på Facebook som Emilie Minoritetsrådgiver

Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv? Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme?

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv.  Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold. 

Alle har rett til å være seg selv og til å fritt kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når unge opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll.

IMDis minoritetsrådgivere har taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Minoritetsrådgivere vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har. 

Vi har en regel som sier: «Alle har rett til å være seg selv, ha friheten til å kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når ungemennesker opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll».

Du kan kontakte meg dersom du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr jeg også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/

IMDiLogo

sosialkontroll.png