Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenestene

Rådgjevarar, elevkoordinator, helsesjukepleiar, IT-tenesta og biblioteket

Rådgjevarar

Vaksenopplæringa og Avdeling Kyrre har eigne rådgjevartenester.

Rådgjevar skal vere ein støttespelar for elevane og i det den enkelte måtte ønskje å snakke om eller ha hjelp til. Dette omfattar alt frå samtalar omkring helse, trivsel, venner og familie, til hjelp for tilrettelegging av skolearbeid og prøvar. Ei anna viktig oppgåve er å hjelpe elevar med å orientere seg i forhold til utdanning og karriere.

Enklaste måten å komme i kontakt med oss på er å sende melding på It’s Learning, men vi har «open dør» slik at du kan komme utan avtale. 

Rådgjevarane har også undervisning, så vi er ikkje tilgjengelege heile dagen.  (Sjå timeplanar på WebUntis).

OBS! På grunn av litt for få kontorplassar flyttar dei fleste i elevtenesta litt rundt i løpet av veka. Frå etter haustferien 2019 gjeld nedanforståande kontorfordeling. 

Siv Dale Gencher - siv.dale.gencher@vlfk.no, tlf. 55338285
Rådgjevar Siv Gencher har kontor i 1.etasje på H-bygget, Tysdag, onsdag og torsdag er ho å finne på H103, fredag er ho på H102.

Eli Grinde - eli.grinde@vlfk.no, tlf. 55338208
Rådgjevar Eli Grinde har kontor i 1.etasje i H-bygget, H104. 

Gunnar Fjon - gunnar.fjon@vlfk.no, tlf. 55338209
Rådgjevar Gunnar Fjon har kontor i 1.etasje. Måndag er han å finne på M102, tysdag, torsdag og fredag på H102.

Elevkoordinator

Elevkoordinator er kontaktperson for elevrådet, elevsamfunnet Hugin og russen, og har ansvar for elevaktivitetar, foreldremøte med meir. Elevkoordinator er også ansvarleg for skoleturar til Katteli.

Elevkoordinator Henrik Hysing-Dahl har kontor i 1.etasje på M-bygget, M102 . Elevkoordinatoren har "open dør" slik at elevar kan komme utan avtale, eller ein kan lage avtale ved å sende melding på It's learning. Han har kontortid kvar skoledag kl.10.00-11.30 og kan også treffast på kontoret på andre tidsrom når han ikkje er opptatt i møte eller med undervisning. Du kan også kontakte han på epost: henrik.hysing-dahl@vlfk.no

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevar Emilie Joner Andbo er på skolen måndag til fredag og har kontor på H116 (i Harry Potter-gangen).
Minoritetsrådgjevaren har "open dør" slik at elevar kan komme utan avtale, eller ein kan lage avtale ved å sende melding på It's learning, epost eller via sosiale media. Minokatten på Snapchat og Emilie Minoritetsrådgiver på Facebook. 

Minoritetsrådgjevar
Profilbilde av Emilie Joner-Andbo

Emilie Joner-Andbo

Send e-post 41375203
Meir om minoritetsrådgjevaren

Skolehelsetenesta

Skolehelsetenesta er eit tilbod du kan oppsøke ved behov. Dette er eit gratis, lett tilgjengeleg helsetilbod på skulen.

Helsesjukepleiar tilbyr samtalar om psykisk helse, stress, press, kropp, kosthold, søvn, seksualitet, prevensjonsveiledning/resept, testing av klamydia, vaksinering.

Ved behov for vidare tilvising, kan me bidra med hjelp til det.

Vi har teieplikt!

Helsesjukepleiarar Astrid Steinsland (mobil 94500551) og Vibecke Øyjordsbakken Anderssen (mobil 40909465) har kontor i 1.etasje på H-bygget. Dei har "open dør", som betyr at elevar kan komme utan timeavtale. Ta kontakt med helsesjukepleiar på SMS eller Its.learning.

Les meir om skolehelsetenesta på Katten Støttetelefon for ungdom

IT-tenesta

IT-tenesta på Bergen Katedralskole deler tida si mellom alle avdelingane på skolen. Du finn oss rett innanfor hovudinngangen frå Kong Oscarsgt., M103, og på rom 007 på Senter for vaksenopplæring i Kalfarveien 2.

Les meir om IT-tenesta og elev-pc

 

Skolebiblioteket

Skolebiblioteket finn du rett innanfor hovudinngangen. Biblioteket har ope måndag-torsdag kl. 08:00 - 19:00  og fredag kl. 08:00-15:30. Bibliotekaren er vanlegvis til stades i undervisningstida. Skolebiblioteket sine tenester er tilgjengelege for elevar og tilsette ved alle avdelingar på Bergen Katedralskole.

Les meir om skolebiblioteket

 

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Les meir om Elev- og lærlingombodet i Vestland