Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevmiljø

Elevrådet

Elevrådet representerer elevane overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Er det noko du ønsker å forandre på skolen, kan du ta det opp i elevrådet med klasserepresentanten din eller andre medlemmar. Vil du bidra til å lage eit godt skolemiljø, kan du engasjere deg som elevrådsrepresentant.

Elevrådet har møte omtrent ein gong i månaden og har éin representant frå kvar klasse. Møte i elevrådet gir gyldig fråvær.

Elevrådsstyret 2020/2021

Elevrådsleder: Alfred Myrmel Gjengedal
Nestleder: Casper Sørestrand
Sekretær: Laura Margrethe Iversen Wanvik
Økonomiansvarlig: Amanda Loisa Johansen-Hernansen
Informasjonsansvarlig: Synne Pedersen Drægni
Miljøansvarlig: Åsne Meltvik
Solidaritetsansvarlig: Madelen Ellefsen Eide

Handlingsplan mot mobbing Rundskriv om skolemiljø (UDIR)

Russ 2021

President - Aurora Vinnes Johannesen 3B
Vise president – Madelen Ellefsen Eide 3C
Informasjonsansvarlig – Julia Stang 3C
Knutesjef – Edvard Kortebein 3B
Økonomiansvarlig – Olav Gudmundsen 3E
Lege – Michelle pacheco Raa 3B
Lege – Igor Burzynski
Prest – Tiri Røglestad 3E
Prest - Maria Beatrice Christiansen 3C
Inkluderingsansvarlig – Helene Sirevåg Wagenknecht 3B
Festansvarlig – Agnes Kristine Solheim-Midtsveen 3E
Festansvarlig – Mathilde Teigland 3E
Terrorsjef – Hayden Nathaniel Santhiyogu Alexander 3F
Terrorgruppe – Johanne Lærøy 3B
Terrorgruppe – Ludvik Skovly 3B
Terrorgruppe – Oskar Bonafede Heggernes 3B

 

Hugin

Elevsamfunnet Hugin vart stifta i 1860, og dei jobbar aktivt med sosiale aktivitetar på skolen, gjennom heile skoleåret.

 

Skoleavisa Opiniones Felisianae og The IB Katfood

Katten har ein lang tradisjon med å ha skoleavis, og mange kjende forfattarar og journalistar har starta karrieren sin nettopp her. Opiniones felisiane betyr "Kattens meining" på latin og har vore namnet på avisa i mange år. Avisa treng alltid skrivelystne elevar som kan føre denne tradisjonen vidare. Kontakt oss på kattenavisen@gmail.com eller på Instagram @kattenavisen

Les Opiniones Felisianae

The IB Katfood er IB-elevane sitt nyheitsblad på engelsk. 

Read The IB Katfood

 

UngSOS

Ved Bergen Katedralskole kan du bli med i UngSOS - ungdomsorganisasjonen til SOS-barnebyer. Vi er politisk og religiøst uavhengige, og er ein gjeng engasjerte, frivillige og positive elevar, som jobbar for å skaffe foreldrelause barn og barn med manglande omsorg ein trygg heim med sikker oppvekst og ein omsorgsfull familie. På Katten bidrar vi økonomisk gjennom kakesal. Kvar pengane vert sende varierer etter kor stort behov og etterspørsel eit land eller eit område har. Elles deltar vi også på andre arrangement og innsamlingsaksjonar som vert arrangerte av fylkesgruppa – SOS-barnebyer Hordaland. UngSOS får stor støtte og vert sett stor pris på både av lærarar, administrasjonen og andre elevar ved skolen, og vi kan ikkje få takka dei nok for det!

Det skal ikkje så mykje til for å hjelpe andre. Ein liten innsats kan bety meir enn du trur.

Les meir på: www.sos-barnebyer.no
«Lik» oss på: www.facebook.com/ungsosbergen
og www.facebook.com/SOSbarnebyerhordaland

Andre aktivitetar

Kva som skjer på skolen kan variere frå år til år. Dei siste åra har vi hatt revy, kanonballturnering og skolelag i fotball. Vi har også kjøpt inn bordtennisbord og i 2019 blir det både sjakk- og bordennisturnering. Andre faste innslag er samanristingsturen til Katteli for Vg1, Internasjonal dag, Solidaritetsdag, juleshowet og sommershowet. 

Ellers er også mange av elevane på Katten med på ting som: 

 

Elevkoordinator Maren Knag Haukeland veit ellers det meste om det som rører seg av elevaktivitetar, epost maren.knag.haukeland@vlfk.no.