Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kontakinformasjon

Tastatur_web.jpg

Leiinga ved skulen, elevteneste og IKT-ansvarleg er tilgjengeleg både på e-post og telefon. Elevar kan avtale videomøte med elevtenesta ved å besøke faget BKS-Elever på itslearning. Elevar kan også bruke meldingssystemet i itslearning for å nå lærarane sine.

Vi er opptatt av at undervisning og skulekvardag skal vere så meningsfull som mogleg, også no når undervisninga går føre seg i digitale klasserom. Ta gjerne kontakt om det er behov eller ynskje.

Kontakpersonane under er knytt til innføringsklassar, studiespesialiserande og IB.

Rektor
           Lise Holsen lise.holsen@vlfk.no / 95281321

Ass. Rektor
            Rita Ellinor Andenes Rita.ellinor.andenes@vlfk.no / 97190036

Skolens kontor
           (betjent telefon) post.bks@vlfk.no / 55338200

 Avdelingsleiarar

  • Vg1:Caspar W. Hatlevik caspar.hatlevik@vlfk.no / 95090710
  • Vg2: Bente Færøvik bente.ferovik@vlfk.no / 90869447
  • Vg3: Dag Haugstvedt dag.christer.haugstvedt@vlfk.no / 95970235
  • IB: Gillian Boniface: gillian.boniface@vlfk.no / 45483020
  • Avd. leder elevtjenester/fagleder: Ina Misje ina.misje@vlfk.no / 40236073

IKT-ansvarlig ved skulen

  • Hallvard Tillung Scheie hallvar.tillung.scheie@vlfk.no / 55338223  (betjent telefon)

 

Elevtenesta:

  • Vg1: Gunnar Fjon gunnar.fjon@vlfk.no 
  • Vg2: Siv Dale Gencher siv.dale.gencher@vlf.no 
  • Vg3: Eli Grinde eli.grinde@vlfk.no 

 Elevkoordinator:

  • Maren Knag Haukeland Maren.Knag.Haukeland@vlfk.no

 Skolehelsetenesta: Se eiga side