Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Visma InSchool (VIS)

Til alle elevar og føresette ved Austrheim vidaregåande skule 2021-2022.

Vår skule skal, som resten av dei vidaregåande skulane i fylket, ta i bruk Visma InSchool (VIS) som nytt skuleadministrativt system frå hausten / skuleåret 2021-2022. Her er litt viktig informasjon:

  • Løysinga skal nyttast av lærarar, elevar og føresette
  • På Vestland fylkeskommune si heimeside https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/vis/ kan du lese meir om kva informasjon du finn i VIS
  • Frå 17.08.21 finn du pålogging til Visma InSchool her på skulen si heimeside og på https://www.vestlandfylke.no/  VismaInSchool AUV
VismaInSchool VLFK