Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Kantinen.jpg

Arbeidstrening

Arbeidstrening er et tilbod innan utdanningsprogrammet restaurant- og matfag.

Klassen har ein timeplan som er tilpassa kvar einskild elev. Elevane har individuell opplæringsplan i alle fag. Fellesfaga er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

I faget Yrkesfagleg fordjuping (YFF) har elevane arbeidspraksis til dømes på sjukeheim, på kafe, i butikk og i kantine. Elevane driv eiga elevbedrift i et lokalt kjøpesenter.

Kontaktpersoner