Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som tar Bygg- og anleggsteknikk. Her kan du lære litt om dei 22 forskjellige yrkesfaga du kan utdanne deg til. På Vg2 Byggteknikk på Austrheim kan du velje mellom 4 programområde.

  • Tømrarfaget
  • Stillasfaget
  • Betongfaget
  • Murarfaget
Søk opptak

Kvifor velja byggfag?

Det er mykje meir enn tømrar du kan bli viss du vel Bygg- og anleggsteknikk!

Du kan for eksempel jobbe som anleggsmaskinførar, murar, røyrleggjar, malar, stillasbyggjar, med asfaltfaget, banemontørfaget, glassfaget med fleire.

Lurer du på kva du skal bli eller kva fag du kan velje på Vg2, kan du kontakte faglærarar på skulen, eller du kan gå inn på vilbli.no for å få ei oversikt.

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Matematikk 3 0
Norsk 0 4
Engelsk 5 0
Kroppsøving 2 2
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Felles programfag 17 17
Yrkesfagleg fordjuping (YFF) 6 9
Sum timetall per veke 35 35

Første året

Bygg inne lite hus -202244.jpg

På Bygg- og anleggsteknikk kan du mellom anna lære å byggja hytter, forskaling, stillas, murar og benkar, og vere med på aktuelle byggjeoppdrag frå private og offentlege i nærområdet. Du lærer å bruke ulike verktøy og maskiner. HMS er i høgsetet hos oss, og det vil bli gitt full opplæring i dette.

Elevar på Vg1 kan om ønskjeleg ha praksis i bedrift ein dag i veka, og ein dag på verkstad det første skuleåret. Me prøver å gjere teorien så praktisk som mogleg her på Austrheim.

I løpet av skuleåret reiser me rundt for å besøke bedrifter for å få eit inntrykk av korleis det er i arbeidslivet. De får også være med å besøke andre skular for å sjå nærare på kva de vil satse på etter endt Vg1-løp.

Me har gode kontaktar med næringslivet.

Læreplan Vg1

 

Andre året

To bygg-elever på kaien -03255.jpg

På Vg 2 Byggteknikk satser vi på å førebu dykk til arbeidslivet. Vi kjenner bedrifter og har høve til  å tipse dykk om kor det er mogleg å få seg læreplass. Vg2 er mykje ute på oppdrag hos kundar. Det kan vere alt frå å setje opp eit tilbygg, stillasbygging, forskaling, armering eller støyping og muring.

Det er mogleg at de får vere med å byggje eit grindverksbygg, som er ein gammal byggjeteknikk som kom til Vestlandet for ca 4000 år siden. Mykje av byggjeteorien blir gjort via praktisk arbeid på byggjeplassen. På slutten av året vil de få ein praktisk eksamen der de kan velje mellom forskaling, muring, stillasbygging eller tømrarfaget.

Med å velje Vg2 Byggteknikk på Austrheim vil de få godt med fysisk aktivitet og frisk luft.

Læreplan Vg2

UT I LÆRE

Etter Vg2 kan du bli lærling innan det utdanningsprogrammet du har vald. Når du er i lære vil du få lønn av arbeidsgjevaren din, og når du er ferdig med læretida di (2 år), kan du gå opp til fagprøven og få fagbrev.

 

Bli lærling Ut i lære

Kontaktpersoner

Avdelingsleiar
Profilbilde av  Helge Dyrkolbotn
Helge Dyrkolbotn
94009573