Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skulearena for føresette

 Føresett-pålogging i SkoleArena

Alle føresette til elevar under 18 år har høve til å følgje med på vurderingane eleven får i dei ulike faga. I tillegg får ein tilgang til eleven sitt fråvær. Når faglærarane gjer vurderingar kjent i SkoleArena – Vurdering eller registrerer fråvær, får også føresette tilgang til desse. Føresetnaden er at ein har søkt om tilgang.

Søk om tilgang på www.skolearena.no/iea og gjer slik: 

  • Vel punktet Ny foresattbruker
  • Skuleeigar: Vel Vestland fylkeskommune
  • Legg inn føresette sine personopplysningar
  • Du vil og trenge eleven sitt personnummer
  • Hugs påloggingsnamnet ditt
  • Heilt til slutt må du trykke Send forespørsel
  • Du kan og sjå video/demo, oppe til høgre i påloggingsbildet.

Kontaktlæraren til eleven vil motta søknaden og innvilga tilgang.

Etter at kontaktlærar har gitt deg tilgang, må du logge deg på med påloggingsnamn/brukarnamn og passordet du får oppgitt i eposten du har fått tilsendt. Kunde er Vestland fylkeskommune. Hugs å endre passordet i Min profil første gong du er inne.

Føresette vil få ein e-post når nye vurderingar/registrert fråvær føreligg (dette varselet kan ein velje vekk).