Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Skuleskyss

Det går både buss og båt til skulen. Bussane stoppar utanfor skulen. Båten legg til ved gamle rutebåtkaien i Mastrevikane. Nokre elevar tek både buss og ferge.

Nye elevar frå gamle Hordaland får utlevert eit mellombels skulereisekort første skuledag - dersom dei har rett på gratis skuleskyss. Elevar som gjekk her på skulen forrige skuleår skal bruke same kortet som då, men kortet må påførast eit oblat. Dette vert utlevert første skuledag. Elevar som bur i eit ungdomsbillettområde må sjølv kjøpe seg ungdomsbillett.  Les meir om skuleskyss her:

Skuleskyss Hordaland

 
Er du elev frå gamle Sogn og Fjordane må du søkje elektronisk på Kringom, sjølv om du hadde skuleskyss forrige skuleår. Korta til nye elevar vert utleverte til skulen. Elevane skal bruke same kortet alle åra dei går på vidaregåande skule. Korta vert deaktiverte ved skuleslutt i juni, men opna opp att etter kvart som søknaden vert handsama. Føresette til elev under 18 år har eit økonomisk ansvar ved tap/bestilling av nytt skuleskysskort. Les meir her om skuleskyss i Sogn og Fjordane her:

Skuleskyss Sogn og Fjordane


Du kan og ta kontakt med kontoret ved skulen: 56168000

Ruteopplysningar:

 

Buss - Hordaland: SKYSS Buss-Båt-Ferge - Sogn: KRINGOM Fergeruter Fjord1