Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

OM SKULEN

Austrheim vidaregåande skule ligg i Mastrevikane i Austrheim kommune. Vi er ein skule med om lag 260 elevar som kjem frå kommunar i Nordhordland samt Gulen og Solund. Skulen har studiespesialisering og ulike yrkesretta studietilbod. Austrheim vidaregåande skule har eit tett og godt samarbeid med næringslivet i Fensfjordområdet med fyrtårna Mongstad og Sløvåg. Skulen har eige nærværsteam og er ein av skulane i Drømmeskole-prosjektet. Eigne elevmentorar skal vera med på å skape auka trivsel på skulen. Me ønskjer og arbeider for at skulen skal vera ein skule der både elevar og tilsette har ein trygg arbeidsplass der me kan veksa og utvikla oss. Resultata frå elevundersøkingar viser at elevane skårar høgt på trivsel og at dei får faglege utfordringar.

Kor finn du oss?

Skulen si adresse er:

Mastrevikane 44, 5943 Austrheim. 

Parkering på baksida av hovudbygget.

EKSPEDISJONEN

Ekspedisjonskontoret er ope kvar dag ml. kl. 08.30-15.00. Kontoret finn du i 2. etasje i hovudbygget.

Kvifor velje Austrheim vgs?

  • Engasjerte lærarar
  • Godt og trygt skulemiljø
  • Me ser den einskilde elev
  • Elevmentorar for alle Vg1-elevar
  • Nærværsteam som følgjer opp elevar som slit med motivasjon og høgt fråvær

Leiargruppa

Frode Hervik er rektor ved Austrheim vidaregåande skule. 

Assisterande rektor er Sigbjørn Tresvik. Han er og avdelingsleiar for studiespesialiserande fag og for fellesfaga på yrkesfag.

Helge Dyrkolbotn er avdelingsleiar for alle yrkesfaga.

Leiargruppa har kontor i 2. etasje i hovudbygget.

Rektor
Profilbilde av Frode Hervik

Frode Hervik

Send e-post 56168002
Assisterande rektor/avdelingsleiar STUSP
Profilbilde av Sigbjørn Georg Tresvik

Sigbjørn Georg Tresvik

Send e-post 56168005
Avdelingsleiar
Profilbilde av Helge Dyrkolbotn

Helge Dyrkolbotn

Send e-post 56168008