Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Informasjon om oppmøte på skulen i veke 21

Undervisning i tida 18.-22. mai 2020

Alle klassane, med nokre unntak som er lista opp under, møter på skulen
måndag - onsdag. Torsdag er fri pga Kr. himmelfartsdag og fredag vert elevfri dag (avspasering pga Utdanningsmessa - gjeld alle elevar).

Unntak frå ordinært oppmøte på skulen:
* Vg1 HO møter på skulen på måndag, og arbeider heime/nettundervisning tysdag og onsdag
* Vg2 BU møter på skulen tysdag, og arbeider heime/nettundervisning måndag og onsdag
* Vg2 Byggteknikk er utplasserte i bedrift

Plan for veke 22 vert publisert innan onsdag i neste veke.

Kantina vert opna også i storefri. Det er makstal på 50 personar som får opphalde seg der samstundes. Ein tilsett vil passe på at makstal og avstandsregel vert oppretthalde.

Biblioteket vert opna, men med tilsyn også der.

Mvh
Rektor