Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevinformasjon

Her finn du viktig og nyttig informasjon gjennom skuleåret.

  • Det går både buss og båt til skulen. Det er eigne reglar for skuleskyss for elevar som kjem frå Hordaland og for elevar som kjem frå Sogn og Fjordane.
Skuleskyss

 

  • Vi har ulike regelverk som gjeld for skulen og elevane. Her finn du nokre av dei.
Regelverk

 

  • Formålet med vurdering er å fremje læring og uttrykkje kompetansen til eleven undervegs og ved avslutning av opplæringa.
Vurdering

 

  • Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring får utstyrsstipend, men du må søkje om stipendet. Utstyrsstipendet er ikkje avhengig av kor mykje foreldra dine tener. Les meir på Lånekassen.
Lånekassen

 

  • Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC/Mac. Du kan få rimelegare PC/Mac gjennom Hordaland fylkeskommune når du skal kjøpe datamaskin. 
Elev-PC/Mac

 

  • Her vil det kome utstyrslister, hovudsakleg for Bygg- og Tip-faga.
Utstyrslister

 

  • På Skoleportalen finn du mykje nyttig informasjon! Her er god informasjon om IKT, mellom anna korleis du byter passord og får utskrift.
Skoleportalen Hordaland

 

  • Har du spørsmål om søknad og inntak til vidaregåande opplæring? Lurer du på kva retningsliner som gjeld når du skal søke skuleplass eller korleis du kan bli lærling? Svar på dette og meir finn du ved å følgje lenka under.
Praktisk info frå HFK om vidaregåande opplæring

 

  • I denne informasjonsbrosjyra finn du mange praktiske opplysningar, mellom anna om kantina, idrettshallen, kven gjer kva, branninstruks, skulerute, skuleskyss, og mykje meir. Noko vil du og finne att i lenkene her på heimesida vår. Brosjyra vart laga til skulestart hausten 2018.
Informasjonsbrosjyre 2018-2019

 

  • Informasjon om eksamensavviklinga og avslutninga av skuleåret 2018-2019 finn du i denne lenka:
Eksamen - Avslutning 2019