Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Eksamen, klage, sensur og fråvær 2017/2018

  • I lenkene under finn du reglement og rettleiingar om eksamen, klage og sensur.
Informasjon om eksamen og klage Reglement og rettleiing til eksamen Rettleiing/innlogging/levering eksamen Nettbaserte hjelpemeiddel til eksamen våren 2018 Meir informasjon om klage 2018 Fellessensur våren 2018

 

  • Her finn du informasjon om kva fag elevar kan trekkast ut til å ha eksamen i våren 2018, eksamensplanen og avslutninga av skuleåret.
Aktuelle trekkfag til eksamen våren 2018 Eksamensplan våren 2018 Avslutning av skuleåret

 

  • I følgje Forskrift til Opplæringslova § 3-47 kan elevar for inntil samanlagt 10 dagar i eit opplæringsår krevje at fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller kompetansebeviset. Fråværet må vere dokumentert og må skuldast helse- og velferd, arbeid som tillitsvald, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagt oppmøte eller representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå. I slike tilfelle skal søknad godkjennast av avdelingsleiar og du må bruke følgjande skjema:
Kravskjema fråtrekk av fråvær