Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Me tilbyr:

VG1 Teknikk- og industriell produksjon
VG2 Maritime fag.

Søk skuleplass

Kvifor velje Teknikk og industriell produksjon:

Moderne samfunnsliv er utenkjeleg utan programfaget teknikk- og industriell produksjon.  Heile den industrielle sivilisasjonen er bygd opp av fagfolk som stadig har utvikla og betra reiskapane, hjelpemidla og daglegvarene våre.  I kvardagen møter vi mekaniske produkt overalt: uret, radioane, komfyren, kjøleskåpet og bilen.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag TIP VG1
Produksjon 7
Tekniske tjenester 5
Prosjekt til fordypning 6
Dokumentasjon og kvalitet 5
Engelsk 3
Matematikk 3
Naturfag 2
Kroppsøving 2
Norsk 2
Sum timetall per uke 35

Første året

Sveising.jpg

Vg1 Teknikk og industriell produksjon.
Du som vel ei utdanning innanfor dette programfaget, må lære å meistre metodane i faga, verktøy og reiskapar, maskiner og måleinstrument, teknisk teikning.  Dette utstyret blir nytta til å utføre mange oppgåver: å dreie, frese, bore, kappe, skjere, klinke, sveise eller lodde.

Om eitt av yrkesfaga er "Kongen" over andre fag, må det vere dette faget.

Teknikk- og industriell produksjonsfag opnar opp for nærare 60 ulike yrke, alt frå industrimekanikar, verktøymakar, platearbeidar, materiale administrasjon, matros og motormann, til det å verte yrkessjåfør.

Utdanninga er krevjande og svært interessant, og gir godt grunnlag for arbeid i framtida.

Opplæringa fører frem til fagbrev, og du kan ta vidare utdanning som fører fram til teknisk fagskule og ingeniørhøgskule.

Andre året

IMG_7148.JPG

Vg2 Maritime fag - byggjer på vg1 TIP eller vg1 Elektrofag:

Ynskjer du å starte ein spanande maritim karriere på havet, anten i styrhuset eller maskina?
Då er dette linja for deg!

Etter vg2 maritime fag kan du reise om bord i lære som matros eller motormann på mange forskjellige typar farty som for eksempel; fraktebåt, ferje/cruisebåt, tankbåt, offshorefarty, brønnbåt eller slepebåt.
Kanskje du ser for deg ein karriere i Kystvakta? Forsvaret rekrutterer lærlingar som har gjennomførst vg2 maritime fag, og skulen samarbeider med forsvaret når det gjeld utplassering av elevar i løpet av skuleåret!

Etter avlagt fagbrev kan du søkje studieplass ved teknisk fagskule maritim fagretning - fordjuping til dekkoffiser eller fordjuping til maskinoffiser.

 NB!
Etter fullført vg2 maritime fag (anten motormann eller matros), 2 år i lære om bord på skip og 2 års teknisk fagskule, kan du løyse eit av verdas høgaste maritime sertifikat, anten sjøkaptein (D1) eller maskinsjef (M1).

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under. 

Bli lærling Søk læreplass

 

Kontaktpersonar

Avd.leiar TIP/HO
Profilbilde av  Nils Ove Sørvik
Nils Ove Sørvik
991 13 134