Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Me tilbyr:

VG1 Studiespesialisering

Eit år med studiespesialiserande på Austevoll VGS vil gje deg eit solid grunnlag for vidare skulegang i toppmoderne fasilitetar og ein ung lærarstab. I tillegg er du på ein skule som tilbyr ei rekke kurs og aktivitetar utanom studiet, som du ikkje vil finne andre stadar.

Søk Skuleplass

Kvifor velje Studiespesialisering:

 

Likar du å lesa, skriva eller rekna?

Likar du i tillegg å arbeide med data og prosjekt bør kanskje studiespesialisering bli ditt val. Det opnar for ei rekkje spanande og utfordrande yrke innan til dømes undervisning, helse og omsorg, forskning, media, konstruksjon, oljeverksemd, økonomi og leiarstillingar.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Studiespesialiserande VG1
Norsk 4
Engelsk 5
Matematikk 5
Naturfag 5
Kroppsøving 2
Fremmedspråk 4
Samfunnsfag 3
Geografi 2
Sum timetall per uke 30

Første året

_MWF7911.jpg

Det første året tar ein norsk, matematikk (p- eller t-matematikk), engelsk, spansk/fransk, kroppsøving, geografi, samfunnsfag og naturfag.

I tillegg er det ein fast studietur til Spania kvar vår, der de får oppleve mykje og bli endå betre kjent med både medelevar og lærarar.

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane.  Har du ikkje bestemt deg kan du får gode tips på utdanning.no.

Utdanning.no Samordna opptak

 

Kontaktpersonar

Avd.leiar fellesfag, spes.ped og merkantilt/Rådgjevar
Profilbilde av  Helga Taranger Rabben
Helga Taranger Rabben
56 18 20 07