Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Me tilbyr:

VG1 Helse- og oppvekst. 

Søk skuleplass

Kvifor velje Helse og oppvekst fag:

Midt i fiskarland kan du òg byrje på utdanninga innafor helse og oppvekst. Linja har tett samarbeid med apotek, pleie- og omsutsenter og sjukehus, og gjev eit solid grunnlag for både skuleleikne og skuleleie.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1
Helsefremmende arbeid 7
Kommunikasjon og samhandling 5
Yrkesutøvelse 5
Prosjekt til fordypning 6
Norsk 2
Engelsk 3
Matematikk 3
Naturfag 2
Kroppsøving 2
Sum timetall per uke 35

Første året

Klassetur Spania
Studietur i Spania.

Ynskjer du å arbeide med menneske?

Helse- og oppvekst (H&O) er starten på opplæringa til fleire ulike yrke innan  omsut, pleie, rettleiing og støtte til menneske som treng hjelp.

På helse- og oppvekst vekslar vi mellom ulike arbeidsmetodar:

Vanleg undervisning, temadagar, miniprosjekt og større prosjekt, ekskursjonar, matlaging, utplassering i arbeidslivet, m.m.

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under. 

Bli lærling Søk læreplass

 

Kontaktpersonar

Avd.leiar
Profilbilde av Helga Taranger Rabben

Helga Taranger Rabben

Send e-post 56182007
Lærar
Profilbilde av Eli Norunn Torgnes Sæle

Eli Norunn Torgnes Sæle

Send e-post