Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Me tilbyr:

VG1 Helse- og oppvekst. 

Søk skuleplass

Kvifor velje Helse og oppvekst fag:

Midt i fiskarland kan du òg byrje på utdanninga innafor helse og oppvekst. Linja har tett samarbeid med apotek, pleie- og omsutsenter og sjukehus, og gjev eit solid grunnlag for både skuleleikne og skuleleie.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1
Helsefremmende arbeid 7
Kommunikasjon og samhandling 5
Yrkesutøvelse 5
Prosjekt til fordypning 6
Norsk 2
Engelsk 3
Matematikk 3
Naturfag 2
Kroppsøving 2
Sum timetall per uke 35

Første året

Klassetur Spania
Studietur i Spania.

Ynskjer du å arbeide med menneske?

Helse- og oppvekst (H&O) er starten på opplæringa til fleire ulike yrke innan  omsut, pleie, rettleiing og støtte til menneske som treng hjelp.

På helse- og oppvekst vekslar vi mellom ulike arbeidsmetodar:

Vanleg undervisning, temadagar, miniprosjekt og større prosjekt, ekskursjonar, matlaging, utplassering i arbeidslivet, m.m.

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under. 

Bli lærling

 

 

KONTAKTPERSONAR

Avd.leiar TIP/HO
Profilbilde av  Nils Ove Sørvik
Nils Ove Sørvik
991 13 134
Lærar
Profilbilde av  Eli Norunn Torgnes Sæle
Eli Norunn Torgnes Sæle
56 18 20 18