Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om Skulen

Velkomen alle elevar og alle studentar til lærestaden her i Austevoll!

Til og frå

Dette er no din skule og her skal du trivast og her skal du lære.

Visjonen til skulen er at alle som får si utdanning her skal utmerke seg ved at dei har fått ”noko ekstra”. I tillegg til å bli flinke og dugande i faga og yrket de har valt, så skal de også få det ekstra som danning og kultur tilfører.

Mottoet vårt er ”Stø kurs mot nye horisontar” og er ein god leveregel for alle som er på veg mot noko ein ikkje veit heilt kva er. For kva ligg framfor unge som utdannar seg i dag? I ei verd som er i endring med teknologi og samfunn som utviklar seg fort? Ingen veit sikkert. Då er det viktig og heilt naudsynt å halde ein stø kurs framover og å alltid vere open i høve til ny kunnskap, ny lærdom; for å kunne møte den nye og spanande framtida godt førebudd.

Og dette er det alle tilsette ved skulen har som oppgåve: å hjelpe alle elevar og alle studentar til å sette seg mål og å arbeide målretta for å nå desse. Me skal støtte og hjelpe og me skal aldri gje opp!    

Velkomen og lukke til!   Og hugs: Stø kurs…….

Utviklingsplan Austevoll vgs 2018/2019

 

Rektor
Profilbilde av Vivian Bjånesø Horgen

Vivian Bjånesø Horgen

Send e-post

 

Ass. rektor/Avd.leiar naturbruk
Profilbilde av Håvard Magnus Njåstad

Håvard Magnus Njåstad

Send e-post 56182005
Avd.leiar fellesfag, spes.ped og merkantilt/Rådgjevar
Profilbilde av Helga Taranger Rabben

Helga Taranger Rabben

Send e-post 56182007
Avd.leiar TIP
Profilbilde av Nils Ove Sørvik

Nils Ove Sørvik

Send e-post 99113134

 

Lærar/elevteneste
Profilbilde av Andreas Risøy

Andreas Risøy

Send e-post 56182006