Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her på skulen tilbyr me :

Rådgjevar:

Kan hjelpe deg med:

  • Kor du skal utdanne deg
  • Kva du skal utdanne deg i
  • Informasjon om tilbod og krav frå  skular
  • Korleis du kan studere utanlands
  • Korleis du kan skrive ein søknad
  • Tilrettelegging om kvardagen er tung
Avd.leiar fellesfag, spes.ped og merkantilt/Rådgjevar
Profilbilde av Helga Taranger Rabben

Helga Taranger Rabben

Send e-post

 

Elevråd

Elevrådet skal arbeida for trivsel og godt samarbeid i skulemiljøet, og ta opp elevsaker og fremja dei for skuleadministrasjonen. Elevinspektøren er elevrådet sin kontaktperson inn til skuleleiinga. Elevrådet er samansett av ein tillitselev frå kvar basisgruppe. Desse vel sjølve eit elevrådsstyre. Styret skal ha leiar, kasserar og skrivar og elles så mange medlemmer som elevrådet vedtek

Elevinspektør

Elevinspektøren kan hjelpe deg hvis kvardagen er tung eller det er problemer i klassen. Han har ansvar for elevrådsarbeid, Aktiv skulekvardag og held aktivitetar for elevar etter skuletid.

Elevinspektør
Profilbilde av Andreas Risøy

Andreas Risøy

Send e-post

IKT

Rolf Atle Rolfsnes og Ove Henning Krokeide fungerer som IKT-konsulent ved skulen.

Rolf Atle  har kontortid mandagar
Ove Henning har kontortid onsdag og  torsdag