Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her på skulen tilbyr me :

Rådgjevar:

Kan hjelpe deg med:

  • Kor du skal utdanne deg
  • Kva du skal utdanne deg i
  • Informasjon om tilbod og krav frå  skular
  • Korleis du kan studere utanlands
  • Korleis du kan skrive ein søknad
  • Tilrettelegging om kvardagen er tung
Avd.leiar fellesfag, spes.ped og merkantilt/Rådgjevar
Profilbilde av Helga Taranger Rabben

Helga Taranger Rabben

Send e-post

 

Elevråd

Elevrådet skal arbeida for trivsel og godt samarbeid i skulemiljøet, og ta opp elevsaker og fremja dei for skuleadministrasjonen. Elevinspektøren er elevrådet sin kontaktperson inn til skuleleiinga. Elevrådet er samansett av ein tillitselev frå kvar basisgruppe. Desse vel sjølve eit elevrådsstyre. Styret skal ha leiar, kasserar og skrivar og elles så mange medlemmer som elevrådet vedtek

OT/PPT skuleåret 2019/2020

Elevinspektør

Elevinspektøren kan hjelpe deg hvis kvardagen er tung eller det er problemer i klassen. Han har ansvar for elevrådsarbeid, Aktiv skulekvardag og held aktivitetar for elevar etter skuletid.

Elevinspektør
Profilbilde av Andreas Risøy

Andreas Risøy

Send e-post 56182006

 

ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET I HORDALAND

Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145

 

Meir informasjon på www.hordaland.no/elev-og-larlingombod. Du finn ho også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Hordaland).

IKT

Rolf Atle Rolfsnes fungerer som IKT-konsulent ved skulen, og har kontortid tysdagar og fredagar frå 09:10 - 14:00.

Dei andre dagane i veka er han på Fitjar vgs.

Har du IKT-problem, kan du registrera saker på https://hjelp.hfk.no

IKT-konsulent
Profilbilde av Rolf Atle Rolfsnes

Rolf Atle Rolfsnes

Send e-post 91513024

 

OT/PPT

Ressursteam er ein viktig møteplass der vi saman får drøfta tilpassa opplæring, spesialundervisning og utviklingsarbeid ved skulane.

Kontaktpersonar:

OT
Profilbilde av Kari Prestbø Skaar

Kari Prestbø Skaar

Send e-post 45296502
PPT
Profilbilde av Karsten Møller-Holst

Karsten Møller-Holst

Send e-post 93230392