Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Les meir

Skulen sin brosjyre

Informasjon til elevane

Heile landet er no i ein situasjon som er ny og utfordrande. Det er mykje nytt både for lærarar og elevar og me vil alle ha ein bratt læringskurve når det gjeld nettundervisning. 

Les meir

Skulen si Facebookside