Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Teknologi- og industrifag

Teknologi- og industrifag er ei yrkesfagleg utdanning. På Vg2 kan du velje mellom mange fagområde. Etter 2 år på skule er det vanleg å søke læreplass for å ta fagbrev. Både før og etter læretida kan du ta påbygging til generell studiekompetanse.

Kvifor velje Askøy vgs?

Dersom eit av yrkesfaga er «kongen» over andre fag, må det vere dette faget, som er for jenter og gutar med interesse for teknikk!

TIP opnar opp for nærare 70 forskjellige yrke, alt frå det å bli finmekanikar, verktøymakar, platearbeidar, sveisar, bilmekanikar, boreoperatør, til det å bli yrkesjåfør.

Søk skuleplass

Kvifor velje TIP?

Dersom du har tenkt deg i Nordsjøen, bli bilmekanikar, sveisar, styrmann, kranførar eller ingeniør, er dette linja for deg.

Moderne samfunnsliv er utenkeleg utan tekniske fag. Heile den industrielle sivilisasjon er bygd opp av dyktige fagfolk og ingeniørar.

Gjennom samarbeid og kreativitet har dei stadig utvikla nye teknikkar og utstyr, gjerne på tvers av landegrensene.

Les meir om TIP på Vilbli.no

Første året

_DSC7399.jpg

Vg1 Teknikk og industriell produksjon.

I løpet av Vg1 vil du tileigne deg grunnleggande kunnskap om produksjon, tekniske tenester, dokumentasjon og kvalitet. Du vil få trening i planlegging av arbeid, bruk av verktøy og måleinstrument, overvaking og drift av manuelle og automatiske prosessar, og materialkunnskap.

I programfaga vil du få lære å merke, dreie, frese, bore, skjære, sveise og lodde ulike metall. Du vil og få lære å montere/demontere maskinar, elektronikk, samt kople opp pneumatiske og hydrauliske ventilar og synlindrar.

Som fagarbeidar vil det bli stilt krav til kunnskap om helse, miljø og tryggleik. Dette er noko vi legg stor vekt på.

Bedrifter i dag er gjerne på eit høgt teknisk nivå i eit internasjonalt miljø. Dei etterspør gjerne ungdom med praktiske og teoretiske kunnskapar, og som òg er flinke i framandspråk.

Å kunne bruke IKT som verktøy er viktig i alle fag, Mellom anna vil du få lære å teikne på PC.

Læreplan Vg1

Andre året

_DSC7414.jpg

Vg2 Industriteknologi

Industriteknologi er den breiaste av TIP-retningane – den kan føre deg ut i heile 23 mogelege yrkesfag.

Alle industriarbeidsplassar stiller strenge krav til helse, miljø og tryggleik.
Du må kunne arbeide etter faste prosedyrar med registrering og produksjon. Stadig fleire bedrifter opererer i eit internasjonalt miljø og treng fagfolk med gode språkkunnskapar.

Læreplan Vg2 Industriteknologi

Vegen vidare

Etter to år i skule kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter og ta fagbrev i det faget du har valt. Du kan òg ta påbygging til generell studiekompetanse.

Vil du vite meir om dette, bruk lenkene under.

Søk skoleplass Utdanning.no - Kva vil du bli?

Ta kontakt

Avdelingsleiar
Profilbilde av Thor Andreassen

Thor Andreassen

Send e-post 41209734
Rådgjevar 1TPB, 2TPPiNA
Profilbilde av Marie Louise Landøy

Marie Louise Landøy

Send e-post 45633489
Rådgjevar 1TBA, 2TPPINA
Profilbilde av Helene Aase Rud

Helene Aase Rud

Send e-post 48280928