Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje Askøy?

Askøy vidaregåande skule er skulen din i nærmiljøet. Du slepp kø og lang reisetid.

Hos oss kan du kvalifisere deg til kva som helst studium i innland og utland i løpet av tre år.

Vi tilbyr både språk-, økonomi- og samfunnsfag og realfag for å kunne meistre utfordringane i livet. Hos oss får du eit sterkt internasjonalt fokus og som elev får du tilbod om utanlandsturar på alle nivå.

Søk skuleplass

Kvifor studiespesialisering?

Om du ønsker å spesialisera deg innan språk, samfunnsfag, økonomifag eller realfag står heile verda open for deg.

Vi ønskjer aktive elevar som òg vil utfordrast. Det du lærer hos oss skal gi deg gode utgangspunkt for vidare studium, til dømes på høgskular og universitet.

I tillegg til rein fagkunnskap vil òg den sosiale læringsformen stå sentralt. Ein møter andre sine syn og ståstader, og lærer seg å ta del i meiningsutveksling og jobbe med prosjekt saman med andre elevar.

Les meir om studiespesialisering på vilbli.no

Første året

_DSC7361.jpg

Vg1 Studiespesialiserande

Undervisinga  føregår som regel saman med heile klassen, med unntak av i framandspråk og matematikk. I løpet av skuleåret må du likevel avgjere kva for fag du skal fordjupe deg i på Vg2 og i Vg3.
 

Å kunne meistre framandspråk gir deg tryggleik og større mogelegheiter i dei fleste utdanningsløp og i yrkeslivet.  På Askøy vgs kan du velje mellom tysk, fransk og spansk. 

Det er vanleg å halde fram med det språket ein hadde på ungdomsskulen. Fransk I er i utgangspunktet eit tilbod til dei som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen. Framandspråket du har på Vg1, må du halde fram med på Vg2.
 
Skulen vår satsar sterkt på internasjonalisering, og mange tidlegare elevar har hatt stor nytte og glede av å ha vore med på utveksling og utanlandsturar. 
 
Vi tilbyr alle fag som trengst både til generell og spesiell studiekompetanse.

Andre året

_DSC7300.jpg

Vg2 Studiespesialiserande

På Vg2 vel du programområde. Du må ha fordjuping innan to fag på ditt eige programområde. Dette er fag du må ha over to år. I tillegg kan du velje fag frå andre programområde.  

Realfag og kroppsøving: 

 • Matematikk R1
 • Matematikk S1
 • Matematikk 2P
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • IT 1
 • Breiddeidrett

Samfunnsfag og økonomi:

 • Økonomistyring
 • Politikk, individ og samfunn
 • Sosiologi
 • Psykologi 1
 • Rettslære 1
 • Internasjonal engelsk
 

Framandspråk 

Elevar som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen må ha fransk i tre år, medan dei andre normalt avsluttar opplæringa i framandspråk etter Vg2.

Har du lyst å ta Vg2 i Tyskland

 

Læreplanar Vg2

Tredje året

_DsC6159.jpg

Vg3 Studiespesialiserande


På Vg3 held du fram med to programfag innan programområdet ditt. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. Dette kan du òg velje frå Vg2- fag. 

Realfag og kroppsøving:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • IT 2
 • Breiddeidrett

Samfunnsfag og økonomi:

 • Økonomi og leiing
 • Sosialkunnskap
 • Politikk, individ og samfunn – politikk og menneskerettar
 • Psykologi 1 eller 2
 • Rettslære 2
 • Samfunnsfagleg engelsk
 • Engelsk litteratur

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva for opptakkrav som gjeld for dei ulike studia. Hugs søknadsfristen 15.april.

 

Har du ikkje valt? Då kan du få gode tips på utdanning.no.

 

Utdanning.no - Kva vil du bli?
Samordna opptak

Ta kontakt

Avdelingsleiar 

 

Språk-, økonomi- og samfunnsfag
Profilbilde av Axel Hansen
Axel Hansen
95823168
Assisterande rektor (og avdelingsleiar for realfag)
Profilbilde av Berit Karin Nilssen
Berit Karin Nilssen
41315749

 

Rådgjevar 1STA, 1STB, 2STUSPC, 3STUSPA, 3STUSPC

Rådgjevar
Profilbilde av Marie Louise Landøy-Mikkelsen
Marie Louise Landøy-Mikkelsen
45633489

 

Rådgjevar 1STC, 2STUSPA, 2STUSPB, 3STUSPB

Rådgjevar
Profilbilde av Elin Kumle
Elin Kumle
41459158