Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om skulen

Askøy videregående skole - skulen din i nærmiljøet

Innsats for læring

Askøy videregående skole er skulen din i nærmiljøet. Vel du oss, slepp du å stå i kø.

Hos oss får alle elevar tilbod om tur eller utplassering i utlandet. Vi har blant anna to klassar i Tyskland – Vg2 elektrofag og Vg2 studiespesialiserende. For dei andre yrkesfaga vert det gjeve tilbod om praksis/utplassering i utlandet. Studiespesialiserande får tilbod utanlandsturar.

Askøy videregående skole er ein MOT-skule.

Skulen har eiga gymgruppe for elevar som ikkje finn seg til rette i ordinær undervising.

Leiinga ved skulen

Rektor er skulen sin pedagogiske og administrative leiar og har ansvaret for den daglege drifta til skulen. Han har ansvaret for at vedtak gjort hos skulestyresmaktene vert sett i verk, og for at interessene til skulen elles vert ivaretatt på den beste måten. Rektor har særleg ansvar for å søke å tilrettelegge for gode arbeidsforhold på skulen.

Assisterande rektor skal hjelpe rektor i arbeidet med den daglege leiinga av skulen, og har heile skulen som arbeidsområde.
Rektor
Profilbilde av  Oddvar Skråmestø
Oddvar Skråmestø
95116145
Assisterande rektor (og avdelingsleiar for realfag)
Profilbilde av  Berit Karin Nilssen
Berit Karin Nilssen
41315749

Avdelingsleiarar studiespesialisering

 

Språk-, økonomi- og samfunnsfag
Profilbilde av  Axel Hansen
Axel Hansen
95823168

Avdelingsleiarar yrkesfag

Helse- og oppvekstfag
Profilbilde av  Åse Stensland
Åse Stensland
93468232
Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, teknikk- og industriell produksjon
Profilbilde av  Thor Andreassen
Thor Andreassen
41209734
Spesialpedagogisk avdeling
Wenche Hopland
90937040

Studieinspektør


Studieinspektøren har særleg ansvar for oppsetting av timeplan og koordinering av dei ulike programfaga. Han har òg ansvaret for å tilrettelegg det fagleg-/pedagogiske samarbeidet på skulen.

Fagleiar
Profilbilde av  Svein Erik Ellingbø
Svein Erik Ellingbø
56152308

Administrasjon

Administrasjonsleiar
Profilbilde av  Camilla Vikane
Camilla Vikane
56152303

 

Kontoret


Kontoret til skulen finn du i 2. etasje (rom nr 222).
Personalet på kontoret hjelper deg med praktiske ting og opplysingar.

Ring 56152300

Konsulentar

Konsulent
Profilbilde av  Beathe Marøy
Beathe Marøy
56152313
Konsulent
Profilbilde av  Merete Gilje
Merete Gilje
56152312
Konsulent
Profilbilde av  Kledmanee Khamsuk
Kledmanee Khamsuk
56152348