Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Om skulen

Askøy videregående skole - skulen din i nærmiljøet

Innsats for læring

Askøy videregående skole er skulen din i nærmiljøet. Vel du oss, slepp du å stå i kø.

Hos oss får alle elevar tilbod om tur eller utplassering i utlandet. Vi har blant anna to klassar i Tyskland – Vg2 elektrofag og Vg2 studiespesialiserende. For dei andre yrkesfaga vert det gjeve tilbod om praksis/utplassering i utlandet. Studiespesialiserande får tilbod utanlandsturar.

Klikk for å sjå brosjyren

Askøy videregående skole er ein MOT-skule.

Skulen har eiga gymgruppe for elevar som ikkje finn seg til rette i ordinær undervising.

Leiinga ved skulen

Rektor er skulen sin pedagogiske og administrative leiar og har ansvaret for den daglege drifta til skulen. Han har ansvaret for at vedtak gjort hos skulestyresmaktene vert sett i verk, og for at interessene til skulen elles vert ivaretatt på den beste måten. Rektor har særleg ansvar for å søke å tilrettelegge for gode arbeidsforhold på skulen.

Assisterande rektor skal hjelpe rektor i arbeidet med den daglege leiinga av skulen, og har heile skulen som arbeidsområde.

Rektor

Avdelingsleiarar studiespesialisering

 

Realfag og kroppsøving (vikar)
Profilbilde av Hilde Anita Larsen

Hilde Anita Larsen

Send e-post 92047938

Avdelingsleiarar yrkesfag

Studieinspektør


Studieinspektøren har særleg ansvar for oppsetting av timeplan og koordinering av dei ulike programfaga. Han har òg ansvaret for å tilrettelegg det fagleg-/pedagogiske samarbeidet på skulen.

Studieinspektør

Administrasjon

 

Kontoret


Kontoret til skulen finn du i 2. etasje (rom nr 222).
Personalet på kontoret hjelper deg med praktiske ting og opplysingar.

Ring 56152300

Konsulentar

Konsulent (lærling)
Profilbilde av Kledmanee Khamsuk

Kledmanee Khamsuk

Send e-post 56152348