Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Internasjonalisering

Lengtar du vekk? Skal du oppdage verda?

Ta elektro VG2 eller Studiespesialisering VG2 i Erfurt!

Kan eg søke?

Vestland fylkeskommune og Askøy videregående skole har eit tilbod der du kan ta Vg2 i byen Erfurt i Thüringen i Tyskland.

Tilbodet er retta mot elevar som har fullført Vg1 på anten elektrofag eller studiespesialiserande. Elevane får plass etter søknad og intervju, og vil få skuleplass på Andreas Gordon Schule (elektro) eller Albert Schweitzer Gymnasium (studiespesialiserande).

Korleis vert opphaldet?

Elevane bur saman med tyske elevar på internat i kort avstand frå skulen. Statens Lånekasse gir stipend til husleige og nødvendige utgifter. Prisnivået er ca 30% lågare enn i Noreg.

Undervisinga skjer på tysk og kan opplevast svært ulik undervisinga her heime. Leiinga ved Askøy videregående skole er ansvarleg for støtte og rettleiing både før og under opphaldet. Skulen har ein eigen koordinator som held jamn og tett kontakt med elevane medan dei er i Tyskland. Koordinatoren reiser også ned og besøker elevane fleire gonger i løpet av skuleåret. Det er også ein lokal støtteperson i Erfurt som kan hjelpe og rettleie i kvardagen.

avisen.jpg

Internasjonal vidaregåande skule - Vg2 studiespesialiserande program

Kjennskap til andre språk og kulturar er ein viktig ressurs å ha med seg inn i arbeidslivet. Askøy videregående skole har derfor som målsetting at alle programområda skal ta del i internasjonale prosjekt, anten gjennom EU-program eller sjølvfinansierte prosjekt.

Kvart år får åtte elevar frå Vestland tilbod om å gå heile Vg2 på Albert Schweitzer Gymnasium i Erfurt – og kjem heim med god fagkompetanse, flytande tysk og spanande opplevingar i bagasjen.

Ut i verda i Vg2 studiespesialiserande
hyggelig mottakelse på rådhuset.jpg
Hyggelig mottakelse på rådhuset i Erfurt.

Internasjonal vidaregåande skule – VG2 elektro

Elevar som har fullført Vg1 elektro kan søke om å ta det andre skuleåret i Tyskland. Ni elevar får plass på Andreas Gordon Schule i Erfurt etter søknad og intervju. Det er ei oppleving for livet, og elevane kjem heim godt rusta for eit fleirkulturelt arbeidsliv.

Ut i verda i Vg2 elektrofag

Send søknad per epost til

Askøy videregående skole

v/rektor Oddvar Skråmestø

Søre Myrane 13

5300 Kleppestø

 

Epost: post.asv@vlfk.no

 

Søknadsfrist 1.mars 2021

Koordinator internasjonalisering

Internasjonal koordinator
Profilbilde av  Ann-Elin Dyrøy
Ann-Elin Dyrøy
98828195