Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Forsikring for elevar i utlandet

Fylkeskommunen sender i løpet av skuleåret fleire lærlingar og elevar til utlandet. Til dømes gjennom Leonardo Då Vinci-programmet eller til samarbeidande skular i utlandet ("Hordalandsklassar")

Desse elevane er omfatta av fylkeskommunen sin elevulykkesforsikring under heile opphaldet, inklusiv på direkte ferd til og frå heimen.
Deltakarar som er i utlandet i inntil 180 dagar er òg inkludert i reiseforsikringa til fylkeskommunen.
Ved opphald utover 180 dagar må den enkelte eventuelt teikne eiga reiseforsikring.
 
Internasjonal koordinator er Berit Roksvåg, telefon 55 23 95 46, e-post: berit.roksvag@hfk.no

Reiseforsikring

Alle elevar som reiser på vegne av fylkeskommunen er forsikra  i AIG. Forsikringa gjeld på tenestereiser i heile verda.
Reisegods 25 000
Arbeidsgivars effekter 15 000
Reisesjuke inkl. heimtransport    Ubegrensa  
Reiseansvar 6 000 000
Rettshjelp 20 000
Avbestilling 40 000

 

Hugs at tjuveri må meldast til politiet!