Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Her finn du informasjon om rådgjevarane, skulehelsetenesta, elevinspektør, bibliotek, IT-tenesta og kantine.

VI ER HER FOR DEG!

Rådgivarar

Lurar du på kva du vil bli? Tenker du på framtida? Utdanning og yrke? Har du eit konkret problem på skulen eller heime? Eller treng du berre nokon å snakke med?

Rådgjevarane har kontortid nokre timar kvar dag, slik at du kan avtale tid til konferanse/samtale.

Kontakt med rådgjevar kan vere aktuelt viss du synest noko er vanskeleg på skulen, viss du ønskjer hjelp til formidling av kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped eller NAV.

Rådgjevarane har teieplikt og vil berre formidle opplysningar vidare etter avtale med elev/føresette om det skulle vere aktuelt.

Rådgjevarane hjelper til med søknader om lån og stipend. Dei hjelper òg til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak viss nokon treng ekstra støtte/hjelp i skulearbeidet.

 

Rådgivar yrkesfag
Profilbilde av Stein Pettersen

Stein Pettersen

Send e-post 56152300
Rådgivar studiespesialiserande
Profilbilde av Helene Aase Rud

Helene Aase Rud

Send e-post
Helsesøster Anne Britt Dale

Helsesykepleier

Helsesykepleier Anne Britt Dale er til stades på skulen alle vekedagar. Ho held til på rom 117b i 1. etasje. Du kan kome utan timeavtale eller du kan ringe/sms for å lage ei avtale. Helsesøster kan vise vidare til psykologen til skulen. 

Her kan du få råd og rettleiing i forhold til fysiske, psykiske og sosiale problem som kan påverke helsa di og trivsel på skulen.
Du kan få resept på prevensjon og teste deg for klamydia. Skulehelsetenesta har teieplikt.
Tilbodet er gratis og vert ikkje ført som fravær.

Send SMS eller ring 952 90 312

 

Informasjon om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

 

Elev- og lærlingombodet i Hordaland

Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt! 

Meir informasjon på www.hordaland.no/elev-og-larlingombod. Du finn ho også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Hordaland).

Elev- og lærlingombudet

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145
MWF0312.jpg

Biblioteket

Skulebiblioteket skal vere eit fagbibliotek for alle studieretningar på skulen, men vi har òg annan faglitteratur, skjønnlitteratur, filmar, teikneseriar og lydbøker.

På biblioteket får du låne lærebøkene du treng. Hos oss kan òg låne e-bøker. Ta kontakt, så hjelper vi deg å kome i gang!

Velkomen til skulebibliotek

IT-tenesta

IT-Avdelinga held til i kjellaren på teoribygget.

Her kan vi hjelpa til med alle IT-relaterte utfordringar de møter i løpet av skuletida.

IT-tenesta er open mellom kl. 08:00-15:30.

Informasjon om Elev PC

Konsulent

IKT-konsulent
Profilbilde av Kim Fredriksen

Kim Fredriksen

Send e-post
MWF0306.jpg

Kantina

Kantina ved skulen er privat drive.

Skulen vel kvart år eit kantineråd som har rådgjevande funksjon for drifta. Kantinerådet har rett til å uttale seg om prisar, vareutval og åpningstider for kantina.

Føresetnad for kantinedrifta er at elevane ryddar etter seg.

Vi går sjølvsagt ikkje med arbeidstøy/kjeledress i kantina.

Forsikringar

Hordaland fylkeskommune har teikna både ulykkesforsikring og reiseforsikring for elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket.

Lån og stipend

Er du elev og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend frå Lånekassa. Du får stipendet uansett kor mye foreldra tenaren dine.

Lærlingar, lærekandidater og praksisbrevkandidatar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Sjekk òg sida til lånekassa på Facebook for deg i vidaregåande skule.