Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenesta

Her finn du informasjon om rådgjevarane, skulehelsetenesta, elevinspektør, bibliotek, IT-tenesta og kantine.

VI ER HER FOR DEG!

Rådgivarar

Lurar du på kva du vil bli? Tenker du på framtida? Utdanning og yrke? Har du eit konkret problem på skulen eller heime? Eller treng du berre nokon å snakke med?

Rådgjevarane har kontortid nokre timar kvar dag, slik at du kan avtale tid til konferanse/samtale.

Kontakt med rådgjevar kan vere aktuelt viss du synest noko er vanskeleg på skulen, viss du ønskjer hjelp til formidling av kontakt med helse-/sosialvesen, skulepsykolog, logoped eller NAV.

Rådgjevarane har teieplikt og vil berre formidle opplysningar vidare etter avtale med elev/føresette om det skulle vere aktuelt.

Rådgjevarane hjelper til med søknader om lån og stipend. Dei hjelper òg til med yrkesorientering og tilrettelegging av tiltak viss nokon treng ekstra støtte/hjelp i skulearbeidet.

Skulen og rådgivarane samarbeider med Rettleiingstenesta i Vestland Fylkeskommune. 

Meir om rettleiingstenesta

 

Rådgjevar
Profilbilde av  Marie Louise Landøy-Mikkelsen
Marie Louise Landøy-Mikkelsen
45633489
Rådgjevar
Profilbilde av  Elin Kumle
Elin Kumle
41459158

Helsesjukepleiar

Helsesykepleiar Anne Britt er tilgjengeleg på skulen:

  • Måndag kl. 09.00-14.30
  • Tysdag kl. 09.00-14.00
  • Torsdag kl. 09.00-14.30

Skulehelsetenesta er eit gratis tilbod til alle elevar i vidaregåande skule. Du kan få tima til helsesjukepleiar ved å henvenda deg i kontortida, ringa, senda SMS eller be om time via e-post.

Kva kan du snakka med helsesjukepleiar om :
• korleis få det betre heime, på skulen eller med ven/kjæraste
• seksuell helse
• prevensjon, graviditet, abort
• seksuelt overførbare infeksjonar eller plager i underlivet
• eiga helse, søvn, mat, rus, sorg, angst, depresjon, sjølvskading
• mobbing, skulefråvær, stress, sjølvkjensle, einsemd, konsentrasjon
• vanskelege familieforhold, fysisk og psykisk vald, overgrep og valdtekt
• gratis graviditetstest og klamydiatest

Helsesykepleier har teieplikt.
Time hos helsesjukepleiar blir rekna som gyldig fråvær og tel ikkje med i fråværsgrensa på 10%.
Dersom du er sjuk eller i karantene skal du IKKJE komma til helsesjukepleiar.

Send SMS eller ring 952 90 312

 

Lokale tilbod for ungdom i korona-perioden

 

Informasjon om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

 

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Venke om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt! 

Meir informasjon på finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn hoogså på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Elev- og lærlingombodet

Profilbilde av  Venke Nordeide
Venke Nordeide
99 54 19 13
MWF0312.jpg

Biblioteket

Skulebiblioteket skal vere eit fagbibliotek for alle studieretningar på skulen, men vi har òg annan faglitteratur, skjønnlitteratur, filmar, teikneseriar og lydbøker.

På biblioteket får du låne lærebøkene du treng. Hos oss kan òg låne e-bøker. Ta kontakt, så hjelper vi deg å kome i gang!

Velkomen til skulebibliotek

IT-tenesta

IT-Avdelinga held til i kjellaren på teoribygget.

Her kan vi hjelpa til med alle IT-relaterte utfordringar de møter i løpet av skuletida.

IT-tenesta er open mellom kl. 08:00-15:30.

IKT-reglement for elevar i Vestland fylkeskommune Informasjon om Elev PC

Konsulent

IKT-konsulent
Kim Fredriksen
96948960
Skjema_clipart.png

Nyttige skjema

Lurer du på fråværsreglane, om du kan få godkjent fag, kan bli deltidselev, vil søka om alternativ kroppsøving eller om eit samtykkeskjema at skulen kan informera dine føresette?

Ved å klikka på lenkene finn du alt du treng.

Fraværsregler 2020/2021

 

 

Alternativ kroppsøving

 

Samtykke frå elevar over 18 år om samarbeid med føresette/kontaktperson
Kettlebells_web.jpg

Treng du tilrettelagt undervisning i kroppsøving?

Du kan no laste ned eit skjema og ta det med til legen, som kan finne alternative øvingar til deg. Slik kan du delta i undervisningen sjølv om du til dømes har ei skade, og ikkje misser karaktergrunnlaget i dette faget.

Les heile saka og finn skjema på nettsida på vlfk.no

Forsikringar

Vestland fylkeskommune har teikna både ulykkesforsikring og reiseforsikring for elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket.

Lån og stipend

Er du elev og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend frå Lånekassa. Du får stipendet uansett kor mye foreldra tenaren dine.

Lærlingar, lærekandidater og praksisbrevkandidatar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Sjekk òg sida til lånekassa på Facebook for deg i vidaregåande skule.