Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Covid-19; smittevern + hurtigtesting

Gjennom hurtigtester to gonger i veka, saman med dei generelle smittevernreglane, vonar vi at elevar skal kunna vera mest mogleg tilstades på skulen framover våren. Vi ber føresette minne ungdommane sine om å følgje dei reglene som gjeld, og redusere talet på nærkontakter. Hugs å melde fråvær til kontaktlærar, slik at vi tidleg får informasjon om dei som er smitta eller er i karantene.

Les meir om Covidtesting

Tilbod om vaksine mot hjernehinnebetennelse våren 2021

Skulehelsetenesta tilbyr også i år gratis vaksinering mot meningokokk/hjernehinnebetennelse til elevane våre. Informasjon er lagt ut på InfoElev. Elevar som ikkje har tatt vaksinen tidlegare, og som ønskjer vaksinen, må gje melding til kontaktlærar så raskt som råd. Sjølve vaksineringa er planlagt til 19. mai 2021. 

Meir informasjon om vaksine mot hjernehinnebetennelseR1 i Vg1