Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Stengd parkeringsplass

Grunnet utbygginga til skulen er parkeringsplassen avstengd. Det er ikkje meir mogleg for elevar å parkere med bil eller motorsykkel ved skulen. Det finst nokre få parkeringsplassar som er reserverte for tilsette, men då må oblat leggast synleg i vindauget. Bruk buss, sykkel eller gonge til å komme deg på skulen.

Visma InSchool 

  • Vestland fylkeskommune nyttar Visma InSchool som skuleadministrativt system frå hausten/skuleåret 2021/22.
  • Løysinga skal nyttast av lærerar, elevar og føresette.
  • På Vestland fylkeskommune si heimeside kan du lese meir om kva informasjon du finn i VIS
  • Du finn pålogging til Visma in School her på skulen si eiga heimeside og på https://www.vestlandfylke.no
Lykke til med livet etter skulen

Lykke til med livet etter skulen

Tysdag, 15. juni var borda i Askøyhallen festpyntet og avgangselevane 2021 i finstasen samla seg for siste gang for å feire 13 år skulegang og starten inn i neste avsnittet til livet.