Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Skule med smittevern på raudt nivå

Raudt nivå på Askøy vgs. fører til at ikkje alle elevane kan vere på skulen på same tid. Elevane finn meir informasjon på ItsLearning. Ved påvist smitte på skulen får eventuelle nærkontaktar direkte melding frå skulen, med beskjed om å gå i karante. Dei blir deretter kontakta av smittesporings-teamet. Grunna personvern kan vi ikkje orientere om kva klasse det er smitte i. 

Retningslinjer for opplæring ved Askøy vgs. Raudt nivå.

Elevundersøkinga

Informasjon til føresette: Elevundersøkinga vil bli gjennomført i løpet av dei neste vekene. Svara elevane gir på undersøkinga bruker vi i arbeidet vårt for å utvikle Askøy vgs. til ein enno betre skule.

Les meir om gjennomføring og foremål
Se fleire saker