Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Vi tilbyr

Opplæring som er tilpassa kvar enkelt elev sine behov etter sakkyndig vurdering. I opplæringa (HTH-klasse) legg vi vekt på læring gjennom samspel, samhandling og opplevingar, både i og utanfor skulen.

Målet for all opplæring er at ho skal føre til god livskvalitet for eleven.
Så langt som det er tenleg for eleven, deltar eleven i skulen sine felles aktivitetar.

Liavannet_novemberbål (23).JPG

Følgjande opplæringsområde er prioriterte:

  • Kommunikasjon og samspel
  • Kroppsøving, inkludert turar og gym-øvingar
  • Natur og samfunn
  • Estetiske fag
  • Kvardagslivstrening, inkludert matlaging

Liakroken23.08 (1).JPG

Elevane har 26 timar undervising per veke, og det er etablert eiga fritidsordning (TIV) etter skuletid til kl. 16.00

TA KONTAKT FOR MEiR INFORMASJON

Rådgjevar
Profilbilde av Aina Helland

Aina Helland

Send e-post