Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som vel Helse- og oppvekstfag. På Vg2 og Vg3 kan du hos oss velje:
 • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag
 • Vg2 Helsearbeidarfag
 • Vg2 Helseservicefag
 • Vg3 Apotekteknikar
 • Vg3 Helsesekretær
 • Vg3 Tannhelsesekretær
Søk skuleplass

Kvifor Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er også mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Dette er utdanningsprogram for deg som likar å arbeide med menneske.
Fellesfaga er ikkje like krevjande som på studiespesialiserande, men tel like mykje. Du bør like å vere saman med andre menneske, ha evne til å samarbeide med andre og kunne setje deg inn i andre sin situasjon.

Les meir på vilbli.no

Første året

_DSC6773.jpg

Vg1 Helse -og oppvekstfag

Du vil få svar på føljande spørsmål ved å gå Vg1 helse- og oppvekstfag:

 • Korleis forholde deg til og forstå menneske med ulik bakgrunn og funksjonsevne?
 • Korleis ivareta eiga og andre si helse?
 • Få kunnskap om dei ulike yrka innanfor helse og oppvekst
Kva eigenskapar bør du ha?
 • Likar å vere saman med andre menneske
 • Evne til å samarbeide med alle
 • Evne til å kunne sette seg inn i andre sin situasjon

Etter to år på skulen kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter. Lenkene under gir deg meir informasjon om det å bli lærling.

Andre året

IMG_2586.JPG

Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfag

Programfaga skal medverke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidarar som kan leggje til rette for aktivitet, glede og livsutfalding for barn og unge. Opplæringa skal bidra til å utvikle evne og vilje til fleksibilitet og samarbeid om opplæring av opplæring, utvikling og trivsel hos barn og unge, og kunnskap om korleis barn og unge lærer. Programfaga skal også stimulere til ein fellesskap prega av glede, leik, utforsking, læring og samhøyr.

Programfaga er:
 • Helsefremjande arbeid
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving
Utdanninga er praksisnær, og det skal i utdanninga leggjast til rette for varierte arbeidsoppgåver.
Foto: Voksen deltaker på helsearbeiderfag.

Vg2 Helsearbeidarfag

Helsearbeidarfag skal medverke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidarar som kan møte pasientar, brukarar og pårørande på profesjonell måte, og bidra til at behovet for helse- og omsorgstenester i samfunnet blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialteneste og i spesialisthelsetenesta.
Programfaga er: Helsefremjande arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøving.

 

 

Helseservicefag for voksne ved Åsane videregående skole. Foto.

Vg2 Helseservicefag

Helseservicefag skal medverke til å dekke kompetansebehovet innanfor helseserviceyrka.
Generelt om studiet:
Programfaga skal gi eit felles grunnlag for helseservice-tilsette, som har ein viktig funksjon i det helsefremjande arbeidet, og som forstår kva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å seie.
Heilskapen i studiet skal gi elevane ein plattform for vidare yrkesval og leggje til rette for utvikling av fagleg forståing gjennom kunnskap, refleksjon, etisk bevisstgjering, respekt og toleranse. Opplæringa skal vere praksisnær og tverrfagleg og dessutan knyte teori og praksis saman.

Tredje året

_MWF9532.jpg

Vg3 Tannhelsesekretær

Ei utdanning til eit spennande og variert yrke med gode jobbmoglegheiter

 • Treårig utdanning utan læretid gir rett til autorisasjon

Praktisk og teoretisk undervising skal gi ferdigheiter og kunnskapar om:

 • arbeidsgangen ved tannbehandling for å kunne assistere tannlegen
 • hygienerutinar som skal hindre smitteoverføring på tannlegekontoret
 • røntgenarbeid
 • dataprogram for føring av journal, timebok og rekneskap
 • kosthald og munnhygiene for å kunne drive førebyggande tannhelsearbeid
 • kommunikasjon for å kunne opptre profesjonelt og inngi tryggleik
_MWF9476.jpg

Vg3 Apotekteknikk

Utdanning til eit variert yrke med gode jobbmoglegheiter
Kvifor velje yrket?

 • Du synest det er spennande med legemiddel og helse
 • Du vil ha ein viktig jobb
 • Du vil jobbe med menneske

Utdanninga er:

 • Både praktisk og teoretisk
 • Du blir autorisert apotekteknikar

Du lærer meir om mellom anna:

 • legemiddel
 • reseptbehandling
 • legemiddelproduksjon
 • kommunikasjonsteknikkar
 • vareflyt
_MwF9514.jpg

Vg3 Helsesekretær

Utdanning til eit variert yrke med gode jobbmoglegheiter på m.a. legekontor, sjukehus og bedriftshelseteneste.
Kvifor velje yrket?

 • Du synest det er spennande med praktisk arbeid og sjukdomslære
 • Du vil jobbe med menneske, der du viser service og omsorg
 • Du vil ha varierte arbeidsoppgåver i eit travelt miljø 

Utdanninga er:

 • Både praktisk og teoretisk
 • Du blir autorisert helsesekretær

Du lærer meir om mellom anna: 

 • Laboratoriearbeid, f.eks. utføre og analysere blodprøver og urinprøver
 • Skiftestuearbeid, f.eks. skifte på sår og assistere ved enkle kirurgiske inngrep
 • IKT – journalføring og dokumentasjon
 • Korleis kommunisere og gi god service til pasientar i ulike livssituasjonar som til dømes ved akutt sjukdom, i møte med barn og eldre
Søk om autorisasjon
Se video fra Helsefagarbeider
Se video fra Tannhelsesekretær
Se video fra Apotekteknikk

Ta kontakt for meir informasjon

Avdelingsleiar
Linda Øye
Avdelingsleiar
Wenche Raknes
Rådgjevar
Grethe K. Nilsen
Rådgjevar vaksne
Kari Austgulen Hestnes