Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Realkompetanse

Realkompetanse er summen av den kunnskapen du har samlet gjennom arbeid, fritid og utdanning.

Realkompetansevurdering hos oss

Vi vurderer din realkompetanse med utgangspunkt i den kunnskapen du har samlet deg gjennom arbeid, fritid og utdanning. Vi vurderer spesifikt opp mot:

 • Godskriving av yrkesutdanning på vg1- og vg2- nivå
 • Godskriving av tidligere arbeidserfaring opp mot krav til yrkesfaglig fordypning (YFF) på vg1- og vg2- nivå (tidligere omtalt som PFO - prosjekt til fordypning)
 • Vurdering av realkompetanse i forhold til inntak til videregående skoler med spesielt tilrettelagte tilbud som Krokeide videregående skoler og Hop videregående skole.
 • Vurdering av realkompetanse i forhold til transportløyve.

Vi kan gjennomføre en realkompetansevurdering for deg. Har du voksenrett er tjenesten gratis.

Kompetansebevis

Voksne har rett til få vurdert sin realkompetanse og få et kompetansebevis. En realkompetansevurdering vil bekrefte hvilken kunnskap du har fra før og hvilke fag du eventuelt trenger opplæring i. Kompetansebeviset dokumenterer den kunnskapen du har og kan brukes som dokumentasjon for å søke jobb og videre utdanning.

Det er flere grunner til å be om realkompetansevurdering:

 • Du kan få tilpasset opplæring i faget
 • Du får dokumentasjon på den kompetansen du har i faget
 • Du trenger ikkje opplæring i et fag du får godkjent

Vi kan kartlegge og vurdere din realkompetanse, og godkjenne med bakgrunn i læreplanen. Godkjente fag teller som karakter "2".

For å behandle søknaden trenger vi:

 • CV
 • Attester fra arbeidserfaring
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester fra relevant frivillig arbeid

Kontakt oss hvis du har spørsmål om realkompetanse. Vi kan hjelpe deg med et opplæringstilbud som bygger videre på den kompetansen du allerede har.

Eksterne lenker

 

Søk om realkompetansevurdering

Du kan søke om realkompetansevurdering gjennom søkebasen vigo.no.

Søk voksenopplæring / realkompetansevurdering