Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn.jpg

Skulen er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det vil seie at skulen er ein av om lag 5 000 andre verksemder i Noreg som ynskjer å vere eit fyrtårn for miljø og klima. 

Ved denne sertifiseringa må skulen oppfylle 62 krav som omfattar internkontroll HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energibruk, transport, avfall, utslipp og estetikk.
Miljøfyrtårn
Som elev eller tilsett ved Åsane vidaregåande skule må du kjeldesortere avfallet ditt og delta i skulen sine miljøaktivitetar. Har du lyst til å bidra til lågare klimagassutslepp og eit betre miljø? Det er fint om du ynskjer å bidra i miljøarbeidet, ta gjerne initiativ i klassen din og gjennom elevrådet.