Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Lånekassen

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet same kor mykje foreldra dine tener.

Hugs at du må søke om stipendet for å få det utbetalt.

Når du søker, sjekkar Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bustipend.

Når du har fått melding om inntak, søker du om stipend. Bruk søknaden for vidaregåande opplæring.
Lærlingar får ikkje utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les meir om stipend og lån på Lånekassen si internettside:

Les meir på lånekassen