Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

eLEV- OG HELSETENester

Skulen har forskjellige tenester for å hjelpe deg som elev. Vi har samla nokre av desse tenestene her.

Elevtenester

Rådgjevarar elevtenesta

Våre rådgjevarar kan gi deg råd og rettleiing i val av fag og vidare utdanning slik at du finn det som passar best for deg. Dei kan òg hjelpe deg med personlege og sosiale spørsmål som har betydning for opplæringa.

Rådgjevarar har teieplikt, og dei hjelper deg der du måtte trenge det i skulekvardagen.

Ønsker du å snakke med ein av rådgjevarane, kan du anten kome innom kontoret deira eller avtale tid på e-post. Kontora er i hovudbygget, i første etasje ved resepsjonen.


Leiar for elevtenesta

Leiar for elevtenesta skal jobbe for at elevane blir ivaretatt på best mogleg måte på skulen. Han samarbeider med elevrådet, Skulemiljøutvalet og russestyret, og er involvert i dei sosiale aktivitetane på skulen.

Førebyggande og oppfølgande tiltak i samband med fråvær/fråfall, åtferdsproblem, rus og mobbing er blant hovudoppgåvene til leiaren for elevtenesta, og han er bindeledd mellom skulen og eksterne instansar som PPT, politi og barnevern.

Viss du treng hjelp til å løyse vanskelege forhold på skulen, eller har spørsmål, kan du kome innom på kontoret hans i første etasje (ved resepsjonen) eller sende ein e-post.

 

 

Rådgjevar
Profilbilde av Aina Helland

Aina Helland

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Kurth Ove Mikalsen

Kurth Ove Mikalsen

Send e-post

HELSETENESTER

Tove Linn Øren er helsesøster på skulen. Ho er til stades måndag, tysdag, torsdag og fredag.

Psykolog Rigmor Dos Santos er til stades torsdagar i lik veke.
Skulelege Son Stian Ngo er til stades ein dag i månaden (sjå oppslag på døra).

Kva kan skulehelsetenesta hjelpe deg med?

Hos helsesøster kan du mellom anna snakke om tema du er oppteken av, for eksempel kropp, psykisk helse, kosthald, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sjukdommar (kan teste for klamydia/gonoré), rus, hjelp til å takle ein vanskeleg situasjon, samliv, vaksinar, fysiske plager, syn/høyrsel. Du kan også få gratis kondom hos helsesøster.

Vi har drop-in, så du kan kome på døra utan avtale. Du kan også sende ein sms dersom du ønskjer å få tilsendt timeavtale. Lærarane kan også kontakte helsesøster dersom ein elev ønsker ein avtale.

Dersom du ønsker anna helsefagleg hjelp eller behandling, kan helsesøster og skulelege tilvise deg til rette vedkommande.

Du kan ringe og bestille tid eller berre kome innom.

Tove-Linn.Oren@bergen.kommune.no 945 01 913

 

Kontoret til helsesøster ligg i første etasje, inngang A.

Det finst mange nettsider som kan vere nyttige for deg som er ung og undrande. Helsesøster anbefaler:

Informasjon for unge: Ung.no
Rådet for psykisk helse
Nullmobbing