Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Vi tilbyr

Årstad videregående skole har særskilt tilrettelagte grupper innafor fleire utdanningsprogram og på fleire nivå. 

Tilrettelagt tilbyr opplæring på tre nivå:

Tilboda er knytt opp til desse utdanningsprogramma:

Kvifor velje eit tilrettelagt opplæringstilbod hos oss?

Ved Årstad videregående skole er dei særskilt tilrettelagte utdanningstilboda innafor (HT og HTA) praktisk og arbeidsretta. Vi legg vekt på å utvikle yrkesfagleg kompetanse og sosial handlingskompetanse.

Skulen har nye og velutrusta lokale og eit godt psykososialt læringsmiljø. 

Vi samarbeider med eit stort nettverk av verksemder der elevane i periodar blir utpassert som ein del av utdanninga.

Alle som får plass på eit av dei tilrettelagte tilboda våre, vil følgje ein individuell opplæringsplan (IOP).

Ta kontakt for meir informasjon