Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Vi tilbyr

Årstad videregående skole har særskilt tilrettelagte grupper innafor fleire utdanningsprogram og på fleire nivå. 

Tilrettelagt tilbyr opplæring på tre nivå:

Tilboda er knytt opp til desse utdanningsprogramma:

Kvifor velje eit tilrettelagt opplæringstilbod hos oss?

Ved Årstad videregående skole er dei særskilt tilrettelagte utdanningstilboda innafor (HT og HTA) praktisk og arbeidsretta. Vi legg vekt på å utvikle yrkesfagleg kompetanse og sosial handlingskompetanse.

Skulen har nye og velutrusta lokale og eit godt psykososialt læringsmiljø. 

Vi samarbeider med eit stort nettverk av verksemder der elevane i periodar blir utpassert som ein del av utdanninga.

Alle som får plass på eit av dei tilrettelagte tilboda våre, vil følgje ein individuell opplæringsplan (IOP).

Ta kontakt for meir informasjon

Avdelingsleiar tilrettelagt
Profilbilde av  Torunn Høvik Rugesæter
Torunn Høvik Rugesæter
55595123